• ระบบสารสนเทศโรงเรียน
 • 1.ผลการเรียนของนักเรียน
  2.ตารางเรียนนักเรียน1/2565
  3.ตารางสอนของครู 1/2565
  4.ข้อมูลครูไปราชการ
  5.เลือกชุมนุมปี2565

 • กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 • 1.บทเรียนครูจักกฤษ
  2.บทเรียนครูกฤชณรงค์
  3.บทเรียนครูศราวุธ

 • กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • 1.บทเรียนครูศิริพร
  2. บทเรียนครูธวัชชัย

 • กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
 • 1.บทเรียนครูวโรชา
  2.บทเรียนครูอภิรัฐ
   

 • ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน • นางสุรีย์พร ศรีวัฒนะ
  ผู้อำนวยการโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

  #ช่องทางติดต่อผู้บริหารโรงเรียน#


  โทรศัพท์: 0922500621
  อีเมล์:
  ว่าที่ร้อยตรีนันทวัฒน์ เจนเขตร์การณ์
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
  วิทยฐานะ ชำนาญการ

  #ช่องทางติดต่อผู้บริหารโรงเรียน#


  โทรศัพท์: 0991041043
  อีเมล์: nuntawat.sa@skb.ac.thโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน สพม.ชลบุรี ระยอง โทรศัพท์: 0-3823-9239 อีเมล์: pcws.ac.th@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]