• ระบบสารสนเทศโรงเรียน
 • 1.ผลการเรียนของนักเรียน
  2.ตารางเรียนนักเรียน1/2565
  3.ตารางสอนของครู 1/2565
  4.ข้อมูลครูไปราชการ
  5.เลือกชุมนุมปี2565

 • กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 • 1.บทเรียนครูจักกฤษ
  2.บทเรียนครูกฤชณรงค์
  3.บทเรียนครูศราวุธ

 • กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • 1.บทเรียนครูศิริพร
  2. บทเรียนครูธวัชชัย

 • กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
 • 1.บทเรียนครูวโรชา
  2.บทเรียนครูอภิรัฐ
   

 • Facebook Page ผินแจ่มวิชาสอน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุรีย์พร ศรีวัฒนะ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ร้อยตรีนันทวัฒน์ เจนเขตร์การณ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวชัญญาพัชญ์ อิติปิ

 • นางสาวศิริพร มณีวัน

 • นายสุชาติ แก้วปราณี

 • นางสาวอุรชา แก้วโสนด
 • รูปก่อตั้งโรงเรียน
 • กลุ่มบริหารงาน
 • QR CODE facebook
 • QR CODE เว็บโรงเรียน
 • สถิติความสะอาดเขตพื้นที่
 • แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,969
เริ่มนับ 1 สิงหาคม 2566โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน สพม.ชลบุรี ระยอง โทรศัพท์: 0-3823-9239 อีเมล์: pcws.ac.th@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]