• ข่าวกิจกรรม
  • แบบวัดการรับรู้ EIT ของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายนอก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางวารัตดา อินนุรักษ์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางโสพิส จันทรแสงทอง

  • นางเพ็ญนภา สิกขาจารย์

  • นางสาวสุธิดา ธนบัตร

  • นางสาววิศรุตา แท่นมากสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,584
เริ่มนับ 1 สิงหาคม 2566โรงเรียนบ้านเกาะปุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โทรศัพท์: 0-7529-9952 อีเมล์: ิbankohput@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]