ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านสุขสำราญ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ขยายผลการใช้งานระบบสารสนเทศ Q-INFO (ระดับโรงเรียน ครั้งที่ ๒)
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 เวลา 13. 55 น./อ่าน 3)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
รับทุนการศึกษา (ร้าน จ.ซีแพค)
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 13.49 น./อ่าน 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ขยายผลการใช้งาน OBEC CONTENT CENTER (ครั้งที่ ๒)
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 13.46 น./อ่าน 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
กิจกรรมการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) ระดับอนุบาล
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2567 17.40 น./อ่าน 5)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเริ่มต้นสอนใช้งานระบบสารสนเทศ Q-Info
(วันที่ 30 มิถุนายน 2567 17.39 น./อ่าน 4)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ขยายผลการใช้งาน OBEC CONTENT CENTER
(วันที่ 30 มิถุนายน 2567 17.36 น./อ่าน 5)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๗
(วันที่ 30 มิถุนายน 2567 17.33 น./อ่าน 5)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ขยายผลการใช้งานระบบสารสนเทศ Q-INFO (ระดับโรงเรียน ครั้งที่ ๑)
(วันที่ 30 มิถุนายน 2567 17.30 น./อ่าน 5)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
อบรมเชิงปฏิบัติการสอนใช้งานระบบสารสนเทศ Q-INFO
(วันที่ 30 มิถุนายน 2567 17.27 น./อ่าน 6)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
(วันที่ 16 มิถุนายน 2567 12.26 น./อ่าน 5)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
(วันที่ 16 มิถุนายน 2567 12.24 น./อ่าน 3)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
กำกับติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษา
(วันที่ 16 มิถุนายน 2567 12.21 น./อ่าน 4)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕
(วันที่ 16 มิถุนายน 2567 12.19 น./อ่าน 4)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
(วันที่ 16 มิถุนายน 2567 12.16 น./อ่าน 4)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
(วันที่ 12 มิถุนายน 2567 11.09 น./อ่าน 5)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
(วันที่ 04 มิถุนายน 2567 22.29 น./อ่าน 7)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
(วันที่ 03 มิถุนายน 2567 12.14 น./อ่าน 6)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
(วันที่ 03 มิถุนายน 2567 12.08 น./อ่าน 6)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
(วันที่ 03 มิถุนายน 2567 11.56 น./อ่าน 10)
ข่าวประชาสัมพันธ์