ััััััััััััััััััััััััััััััััััั

 

 

เรื่องย่อ

บทละครรามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปราบนนทกที่เป็นบทเรียนนี้ เป็นบท พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช นับว่า เป็นตอนที่มีคุณค่ายิ่งในด้านวรรณศิลป์และนาฎศิลป์เพราะแพรวพราว ด้วยสัมผัส และมีบทที่ใช้เป็นท่ารำแม่บททางนาฎศิลป์อีกด้วยเหตุการณ์ ในเรื่องตอนนี้ เป็นจุดเริ่มต้นถือเป็นมหาสงครามระหว่างพระรามแห่งนครอโยธยากับ ทศกัณฐ์ท้าวราพนาสูรแห่งนครลงกา

เรื่องย่อก่อนที่จะถึงตอนที่เป็นบทเรียน กล่างถึงยักษ์ตอนหนึ่งชื่อนนทก มีหน้าที่ล้างแทวดาที่จะมาเข้าเฝ้าพระอิศวร ณ บันไดเขาไกรลาส ขณะที่ นนทกกำลังล้างเท้า เทวดาบางองค์ ก็กลั่นแกล้งด้วยการเอามือลูบหัว หรือลูบหน้าเล่นบ้าง บางองค์ก็ถอนผมนนทกเล่น จนผมบนหัวนนทกบาง ลงทุกที ในที่สุดก็โกร๋นเกลี้ยง นนทก มองเงาหัวของตนเองในน้ำแล้ว แค้นใจเทวดาจึงคิดหาทางแก้แค้นเทวดาเหล่านั้น

 
 

 

<<ย้อนกลับ ต่อไป>>

 

©2006 EndEarth