27. ค้นหาและศึกษาคำสั่ง HTMLอื่น ๆเพิ่มเติม
    32

        ในการค้นหาและศึกษาเพิ่มนั้นสามารถศึกษาเพิ่มเติมตามเว็บไซต์ที่มีอยู่โดยทั่วๆไป
        หรือใช้เครื่องจักรแห่งการค้นหา เช่น Google โดยวิธีการต่อไปนี้


           1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer Browser
           2. พิมพ์ในช่อง Address ของ URL ว่า http://www.google.co.th
           3. พิมพ์ในช่อง คำค้น ดังภาพ

       1.คลิกที่นี่...ค้นหาด้วยกูเกิล (google) 
 
        
       2. คลิกที่นี่ ศึกษาเพิ่มเติมจาก nectec

       3. คลิกที่นี่ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างฟอร์ม และเฟรม

       4. คลิกที่นี่ ดูตัวอย่าง Bubble เอนิเมชั่น
        (อนุญาตให้คัดลอก Source Code ได้   ดูTag กันเองนะครับ)


         5. คลิกที่นี่ ศึกษาเพิ่มเติมจาก เว็บไซท์ hellomyweb