1. สวนถาดที่มีลักษณะคล้ายการจัดแจกัน
    ได้แก่  การจัดกลุ่มไม้ดอก  กล้วยไม้  ไม้ใบ  หรือผสมผสานกัน  ปลูกลงในภาชนะที่ชอบ  ไม่ว่าจะเป็นโลหะ  เครื่องจักสาน  เครื่องเคลือบกระถางทรงต่างๆ ซึ่งเหมาะเป็นของขวัญ  ของกำนัล  หรือใช้ตกแต่งสถานที่  โดยมีความทนทานกว่าดอกไม้สด  เมื่อต้นไม้เริ่มโตแน่นภาชนะ  ก็ย้ายไปปลูกในที่ใหม่ได้  อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับการเลือกใช้พันธุ์ไม้ด้วย  เช่น  ไม้ดอกล้มลุก  ย่อมมีอายุสั้นกว่าไม้ใบ  เมื่อไม้ดอกหมดอายุ  เราก็ยังเหลือไม้ใบที่นำไปปลูกต่อไปได้สวนถาดที่จัดกลุ่มต้นไม้เช่นการจัดแจกันนี้ทำให้เกิดความชำนาญในการใช้สีสัน การเลือกรูปทรงเส้นสาย  และสัดส่วนของต้นไม้  ความละเอียด  ความหยาบของใบ  การจัดวางจุดเด่น  การเลือกใช้ภาชนะให้เข้ากับต้นไม้และรูปแบบการจัด
2.สวนถาดที่ย่อส่วนมาจากทิวทัศน์หรือเรื่องราวสวนถาดแบบนี้คล้ายการย่อส่วนทิวทัศน์ของภูเขาของก้อนหินซึ่งมีต้นไม้ดอกไม้เล็กๆขึ้นแทรกอยู่ควรจัดลงในถาดที่ค่อนข้างตื้นหรือเป็นภูเขาขนาดใหญ่หรือมุมเล็กๆแต่ก็ควรจะลึกพอเพียงสำหรับใส่ดินหรือเครื่องปลูก HOME