โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ : ธารน้ำใจ (ร.ต.อ.หญิง ดาราพร สนั่นเมือง)