นายอภิรักษ์   ชารีรักษ์
สาระวิทยาศาสตร์
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
บทเรียนสาระวิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4
เวบไซต์หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระดานข่าว
จำนวนผู้เข้าชม Free Web Site Counter
เริ่มนับวันที่ 30 ก.ค. 2548

 
บทเรียนออนไลน์สาระวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยการเรียนที่ 4 หินและการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง ดิน

1. จุดประสงค์การเรียนรู้

ดิน คือวัตถุธาตุอย่างหนึ่งที่ปกคลุมพื้นผิวโลก ดินเกิดจากกระบวนย่อยสลายตัวของหิน และแร่ธาตุต่าง ๆ ร่วมกับ ซากพืช ซากสัตว์ ที่เน่าเปื่อยผุพัง ดินเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่รู้จักหมดสิ้น แต่ดินสามารถที่จะเสื่อมสภาพได้จากการใช้ดินอย่างไม่บำรุงรักษา

2. สาระการเรียนรู้

     ดิน คือวัตถุธาตุอย่างหนึ่งที่ปกคลุมพื้นผิวโลก

     การเกิดดิน ดินเกิดจากกระบวนย่อยสลายตัวของหิน และแร่ธาตุต่าง ๆ ร่วมกับ ซากพืช ซากสัตว์ ที่เน่าเปื่อยผุพัง
กระบวนการเกิดดิน นั้น เริ่มจากการที่หินและแร่ที่มีขนาดใหญ่ แตกสลายจนมีขนาดเล็กลง ด้วยแสงแดด ลม ฝน และการชน ร่วงหล่นจากที่สูงในขณะเดียวกันก็เกิดการสลายตัวของซากพืชซากสัตว์ จนกลายมาเป็นฮิวมัส จากนั้นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในดิน และจุรินทรีย์ จะช่วยย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย รวมกับหินและแร่ธาตุต่าง ๆ จนกลายเป็นดิน

      ประโยชน์ ของดิน คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อาศัยอยู่บนโลกย่อยใช้ประโยชน์จากดินทั้งสิ้น เช่น ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ที่หาอาหาร ใช้ปลูกพืช เป็นที่สะสมอาหารของพืช เป็นแหล่งเก็บสะสมน้ำ เป็นที่ยึดเกาะของรากพืชดินเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่รู้จักหมดสิ้น แต่ดินสามารถที่จะเสื่อมสภาพได้จากการใช้ดินอย่างไม่บำรุงรักษา

      การทำลายหน้าดิน การทำลายหน้าดิน มีสาเหตุดังนี้

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ฝนตก แดดออก ไฟไหม้ ล้วนแล้วแต่ทำให้หน้าดินเกอดการเสียหาย
การทำลายหน้าดินเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การตัดต้นไม้ การปลูกพืชเลื่อนลอย การใช้สารเคมีต่างๆ การปลูกพืชอย่างเดียวเป็นเวลานานๆ

      การบำรุงรักษาดิน มีวิธีการที่สามารถทำได้ดังนี้

    ปลูกพืชคลุมดิน เพื่อไม้ให้ฝนตกชะหน้าดินไปที่อื่น การป้องกันแสงแดด ไม้ให้เผาไหม้ดินจะดินเสียการใส่ปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอกบำรุงดิน หลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี ฆ่าแมลง เพราะปุ๋ยคอย ปุ๋ยหมักเกิดจาก การที่นำเศษพืชและสัตว์
มาทำให้เกิดการย่อยสลาย ฉะนั้นปุ๋ยประเภทนี้จึงช่วยให้ดินดีขึ้นการปลูกพืชตระกูลถั่ว แล้วไถกลบ เพราะการพืชตระกูลถั่ว
จะมีสารอาหารที่จำเป็นต่อดินอย่างมากกลับหน้าหลัก

พัฒนาโดย:นายอภิรักษ์  ชารีรักษ์:งานประชาสัมพันธ์วิชาการ: โรงเรียฮ่องฮีวิทยา
Webmaster: Krubang@sanook.com/siewvittayasun  school/Yangtalad/Kalasin/Thailand
Tel.04 - 7990129( ไม่สงวนลิขสิทธิ์)