เริ่มจับเวลาการทดสอบ แบบทดสอบ คอมพิวเตอร์
แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์ Microsoft word
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านสวนส้ม  สพท.จบ.2
เริ่มจับเวลาการทดสอบ
เวลาที่ใช้ทดสอบ
เหลือเวลาอีก

 
คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จอภาพ
คีย์บอร์ด
ฮาร์ดดิสก์
กล้องดิจิตอล
 

2. ข้อใดคือขั้นตอนการเปิดเครื่องที่ถูกต้อง
เปิดจอภาพ -> กดปุ่มเพาเวอร์
เปิดยูพีเอส -> กดปุ่มเพาวเวอร์
เปิดจอภาพ -> กดปุ่มยูพีเอส -> กดปุ่มเพาเวอร์
เปิดยูพีเอส -> กดปุ่มจอภาพ -> กดปุ่มเพาเวอร์

3. วิธีการเรียกโปรแกรม  Microsoft Word  วิธีใดที่นิยมมากที่สุด
ใช้ปุ่ม Start
ใช้คำสั่ง Run
ใช้ผ่าน My  Computer
ถูกทุกข้อ

4. การลบอักษรทีละตัวนิยมใช้วิธีการใด
ใช้ปุ่ม Delete
ใช้ปุ่ม Ctrl + All
ใช้ปุ่ม Backspace
ใช้คำสั่ง  Edit > Cut

5. การบันทึกเอกสารนิยมใช้คำสั่งใดจึงจะสะดวกรวดเร็ว
คลิกที่คำสั่ง File > Save
คลิกที่ปุ่มรูปแผ่นดิสก์
ใช้ปุ่ม Ctrl + S
ถูกทุกข้อ

6. ข้อใดเป็นการเปิดเอกสารเพื่อหาชื่อแฟ้มงานเดิม
นำเม้าส์คลิ๊กที่แฟ้ม + เปิด
นำเม้าส์คลิ๊กที่แฟ้ม + บันทึก
นำเม้าส์คลิ๊กที่แฟ้ม + บันทึกแฟ้มเป็น
นำเม้าส์คลิ๊กที่แฟ้ม + ปิด

7. ขนาดของตัวอักษรที่ใช้โปรแกรม  Word นิยมใช้จะมีขนาดเท่าใด
10-20 pt.
14-20 pt.
16-20 pt.
20 pt. ขึ้นไป

8. ถ้าต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ควรใช้คำสั่งใด
Caps Lock
Shift
Esc
Enter

9. การทำให้ตัวอักษรหนาขึ้นควรกดปุ่มใด
10. การขีดเส้นใต้ข้อความควรใช้ปุ่มใด
11. การจัดข้อความชิดซ้ายควรใช้ปุ่มใด
12. การเปิดชื่อแฟ้มงานที่สะดวกรวดเร็วควรกดปุ่มใด
13. การคัดลอกข้อความควรใช้เครื่องมือใด
14. ปุ่มใดต่อไปนี้ใช้ย่อหน้าต่าง Word
15. ปุ่มใดต่อไปนี้ใช้สำหรับปิดหน้าต่าง Word

16. ข้อใดคือขั้นตอนการเปลี่ยนขนาดอักษรที่ถูกต้อง
เม้าส์คลิ๊กที่ช่องขนาดอักษร
เม้าส์คลิ๊กที่ตัวอักษรแล้วลากแถบดำ

เม้าส์คลิ๊กที่ตัวอักษรแล้วลากให้ตัวใหญ่ขึ้น
 
เม้าส์คลิ๊กที่ตัวอักษรแล้วคลิ๊กเปลี่ยนขนาดอักษรในแถบเมนูด้านบน
17. ข้อใดคือลำดับขั้นตอนการบันทึกงานที่ถูกต้อง

เม้าส์คลิ๊กแฟ้ม -> บันทึก -> เลือกแฟ้มงาน -> บันทึก
เม้าส์คลิ๊กแฟ้ม -> บันทึก -> เลือกโฟลด์เดอร์ -> เปลี่ยนชื่อแฟ้ม -> บันทึก
เม้าส์คลิ๊กแฟ้ม -> บันทึกแฟ้มเป็น -> เลือกแฟ้มงาน -> บันทึก
เม้าส์คลิ๊กแฟ้ม -> บันทึกแฟ้มเป้น -> เลือกโฟลด์เดอร์ -> บันทึก
18. ข้อใดคือขั้นตอนการเปิดโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด

Start -> Programs -> Microsoft excel
Start -> Programs -> Microsoft word
Start -> Programs -> Microsoft access
Start -> Programs -> Microsoft office
19. ข้อใดคือขั้นตอนแรกในการพิมพ์เอกสาร

ตั้งขนาดตัวอักษร

จัดข้อความชิดซ้าย

ตั้งค่าหน้ากระดาษ

จัดข้อความกึ่งกลาง
20. การสร้างงานวาดรูปควรใช้โปรแกรมใด

Paint

Microsoft excel

Microsoft word

Microsoft PowerPoint
21.
ข้อใดเป็นขั้นตอนการแทรกตารางที่ถูกต้อง
ตาราง -> วาดตาราง
ตาราง -> เลือกตาราง
ตาราง -> แยกตาราง
ตาราง -> แทรกตาราง
22. ข้อใดคือขั้นตอนการแทรกภาพที่ถูกต้อง
แทรก -> รูปภาพ -> รูปวาด
แทรก -> แฟ้ม -> รูปภาพ
แทรก -> รูปภาพ -> ภาพตัดปะ
แทรก -> แฟ้ม -> สร้างรูปวาด
23. ข้อใดคือตัวอักษรบนแป้นเหย้า
ด  ก  ห  ฟ
ด  ส  ว  ง
อ  ก  ห  ฟ
ด  ห  ส  ว
24. ตัวอักษรใดบ้างที่ใช้นิ้วชี้พิมพ์
ด  เ  ร  ท
พ  อ  ธ  ก
ท  ถ  ธ  อ
โ  ฮ  ก  พ
25. ตัวอักษรใดที่ต้องใช้ปุ่ม  Shift ช่วยในการพิมพ์ทุกตัว
ส  ว  ศ  อ
ฆ  ณ  ญ  ฉ
แ  ใ  ไ  โ
ฝ  ธ  ฐ  ฎ
26. การเลื่อนหน้ากระดาษลงใช้ปุ่มใด
27. การเลื่อนหน้ากระดาษไปทางซ้ายควรใช้ปุ่มใด
28. ข้อใดคือขั้นตอนการจัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง
ทำแถบดำบนตัวอักษรแล้วใช้เม้าส์คลิ๊กที่ปุ่ม  
ทำแถบดำบนตัวอักษรแล้วใช้เม้าส์คลิ๊กที่ปุ่ม 
ทำแถบดำบนตัวอักษรแล้วใช้เม้าส์คลิ๊กที่ปุ่ม 
ทำแถบดำบนตัวอักษรแล้วใช้เม้าส์คลิ๊กที่ปุ่ม 
29. การคลิ๊กเม้าส์ 2 ครั้ง เรียกว่าอะไร
การคลิ๊ก
การคลิ๊ก คลิ๊ก
การดับเบิ้ลคลิ๊ก
ถูกทุกข้อ
30. ข้อใดคือขั้นตอนการปิดเครื่องที่ถูกต้อง
Icon -> Start -> Program
Start -> Shutdown -> OK
Shutdown -> Start -> OK
Start -> Icon -> Shutdown

ขอให้นักเรียนทุกคนจงโชคดีนะครับ  ...จาก ครูพรมรักษ์  ศรีอุดร

กลับหน้าแรก