ออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม

ออร์แกเนลล์
หน้าที่

ร่างแหเอนโดพลาสซึม ( Endoplasmic Reticulum , ER )

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 • เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดผิวขรุขระ ( RER ) เป็น ER ที่มีไรโบโซม มาจับเป็นเกลียวอยู่ รอบ ๆ ผิวด้านนอก RER
 • เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดผิวเรียบ ( SER ) เป็น ER ที่ผิมไม่มีไรโบโซมเกาะ

เป็นทางในการนำ สารละลาย เข้าออก เซลล์

 

 • ร่วมกับไรโบโซมสังเคราะห์โปรตีน และเอนไซม์ต่าง ๆ แล้วลำเลียง ออกไปภายนอกเซลล์
 • สังเคราะห์ สารพวก ไขมัน เช่น สเตอรอยด์ ( STEROID) และทำลาย สารพิษที่เข้ามาในเซลล์

กอลจิ บอดี ( GOLGI BODY ) หรือ กอลจิคอมเพลกซ์ ( Golgi complex ) หรือ ดิกไทโอโซม ( dictyosome )

 • เป็นเยื่อยูนิตแมมเบรนเรียงซ้อนกัน 5 - 8 ชั้น คล้ายจาน เรียกว่า ซิสเตอนี ( cisternae ) ปลายโป่งออกเป็นถุง ( vescicle )

 

 • รับโปรตีนจาก RER เพื่อร่วมกับ คาร์โบไฮเตรตเป็นไกลโคโปรตีน
 • สะสมโปรตีนจาก RER เพื่ออัดแน่นส่ง ออกนอกเซลล์
 • เกี่ยวข้องกับการสร้างเซลล์เพลต ( cell plate ) ของพืช
 • เกี่ยวข้องกับการสร้างส่วนหัวของอสุจิ

เวสิเคิล ( VESICLE )

มีลักษณะคล้ายถุงกลมขนาดเล็กกระจายอยู่ ทั่วไป ข้างในถุงจะมีเอนไซม์ต่าง ๆ บรรจุ อยู่ภายในทำให้มีการย่อยสารต่าง ๆ ภายใน เซลล์

 • แตกต่างกันไปขื้นอยู่กับสารที่บรรจุอยู่ภาย ใน ไลโซโซม ( LYSOSOME)
 • เป็นเวสิเคิลชนิดหนึ่งที่พบในเซลล์สัตว์ ภายในไลโซโซมจะบรรจุเอนไซม์ สำหรับย่อยสลายสารต่าง ๆ
 • สามารถย่อยเชื้อโรคต่าง ๆ หรือสิ่งแปลก ปลอมที่เข้าสู่เซลล์ เช่น การย่อยเชื้อโรคของ เม็ดเลือดขาว เป็นต้น

NEXT > HOME