[ Home | กลับหน้าหลัก | เพิ่มข่าวใหม่ ] [ Admin Zone ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 30 ข่าวค้นหาข่าว
NEWS TOPIC!
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2551
นายคมสรรค์ โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านสะเดา ร่วมจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มีการแลกเปลี่ยนของขวัญ ร่วมร้องเพลง และอวยพรปีใหม่ อย่างมีความสุข ทุกคน... .. .....นพคุณ [30 ธ.ค. 2550] เข้าชม 26
อนามัยตำบลตาดทองตรวจสุขภาพ-ฉีดวัคซีน ณ ร.ร.บ้านสะเดา
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 เวลา 09.00 - 12.00 น. เจ้าหน้าที่อนามัยตำบลตาดทอง ได้มีกำหนดการตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนป้องกัน หัดเยอรมัน คอตีบ ณ โรงเรียนบ้านสะเดา ทั้งยังได้ตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนทุกคน..... .....นพคุณ [2 ส.ค. 2550] เข้าชม 51
ร.ร.บ้านสะเดาร่วมจัดงานมหกรรมการศึกษา ปี 50
โรงเรียนบ้านสะเดา ได้เป็นตัวแทน เข้าร่วมจัดงานกับศูนย์เครือข่ายที่ 5 ในงานมหกรรมการศึกษา ประจำปี 2550 ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2550 โดยได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ นำเสนอในครั้งครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักเรียน ครู เป็นจำนวนมาก เพื่อศึกษาค้นคว้าหาคว.. .....นพคุณ [23 ก.ค. 2550] เข้าชม 62
ศูนย์เครือข่ายที่ 5 แข่งขันความเป็นเลิศและทักษะทางวิชาการนักเรียน ปี 2550
โรงเรียนบ้านสะเดาเข้าร่วมแข่งขันการผลิตชิ้นงานคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Power Point และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ในการจัดการแข่งขันความเป็นเลิศและทักษะทางวิชาการนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 ณ ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาที่ 5 โรงเรียนย.. .....นพคุณ [12 ก.ค. 2550] เข้าชม 58
รณรงค์พร้อมใจ ร่วมใจ ป้องกันไข้เลือดออก กำจัดยุงลาย
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสะเดา จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ภายในหมู่บ้านสะเดา โดยขอให้ทุกครัวเรือน ได้ปิดฝาตุ่มน้ำให้มิดชิด กำจัดขยะมูลฝอย คว่ำภาชนะเพื่อไม่ให้น้ำขังป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ของยุงลาย .. .....นพคุณ [12 ก.ค. 2550] เข้าชม 49
รณรงค์เลิกยาเสพติด 980 ชีวิต ถวายในหลวง
วันที่ 26 มิถุนายน 2550 โรงเรียนบ้านสะเดา,ตาดทอง,หนองแฝก,ดอนมะยาง,ยโสธรพิทยาสรรค์,เทคโนฯ และอบต.ตาดทอง ร่วมรณรงค์เลิกยาเสพติด 980 ชีวิต เพื่อถวายในหลวง เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม มหามงคล เฉลิมพระชนม์ 80 พรรษา องค์ราชัน ณ อบต. ตาดทอง โดยมี นายพิบูล ฝ่ายดี นายกฯ เป็นประธาน และคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข.. .....นพคุณ [27 มิ.ย. 2550] เข้าชม 69
กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนบ้านสะเดา
โรงเรียนบ้านสะเดา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550 โดยคณะครู และนักเรียนได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีจิตสำนึก ระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ ต่อไป..... .....นพคุณ ดาโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านสะเดา [16 มิ.ย. 2550] เข้าชม 51
การอบรมโครงการเด็กไทยทำได้
เครือข่ายบริการสาธารณสุขที่ 1 ตำบลตาดทอง จัดอบรมตามโครงการเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2550 ณ โรงเรียนบ้านตาดทอง โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ การสร้างพฤติกรรมสุขภาพ และการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เอื้อต่อสุขภาพของนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน โดยเจาะจงเนื้อหา 3 ด้.. .....นพคุณ ดาโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านสะเดา [16 มิ.ย. 2550] เข้าชม 51
อบรมตามโครงการสร้างบทเรียนอิเล็คทรอนิคส์ PIM-C
วันที่ 2-3 มิถุนายน 2550 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 ร่วมกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้จัดอบรมการสร้างบทเรียนอิเล็คทรอนิคส์ ด้วยโปรแกรม "พิมพ์ครู" (PIM-C) โดยมีคุณครูสำราญ นามเรืองศรี เป็นวิทยากรให้การอบรม และมีเพื่อนครู จากหลายโรงเรียนในสังกัดเข้าอบรม ประมาณ 3.. .....นพคุณ ดาโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านสะเดา [16 มิ.ย. 2550] เข้าชม 45
กิจกรรมบันเทิงเชิงกีฬา 2550
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 ได้จัดฝึกอบรมกีฬา กรีฑา นักเรียน ตามโครงการกิจกรรมนักเรียนภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2550 "บันเทิงเชิงกีฬา" ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2550 ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ โดยมีนักเรียนจากทุกโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย ส่งตัวแทนนักเรียนเข้ารับการอบรม โรงเรียนละ.. .....นพคุณ [27 พ.ค. 2550] เข้าชม 68
[หน้าก่อน = 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2/3 [หน้าถัดไป = 3]
[ 1 2 3 ]

Webmaster & Designer : Mr.Nopakun Daroj ::: Tel. 01-7259866
ผู้ออกแบบและดูแลเว็บ : นายนพคุณ ดาโรจน์ ::: โทร. 01-7259866