ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เพื่อการประสานงานกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
8-01-2013 15:57

นายส้นติ แสงระวี ผอ.สพป.นศ.๒
นายสันติ แสงระวี
ผอ.สพป.นศ.๒


ผลงานวิจัย
 
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
 
สารสนเทศ
 
 
 

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ สพฐ.
 
 
กิจกรรมการแสดงบุคลากร สพป.นศ.2 งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาฯ ปี 2554
 
พันธกิจ
วิสัยทัศน์
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
 
 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
101 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 โทร.075 411670 075 332619 ต่อ 105 อ 108
http://school.obec.go.th/prnst2
webmaster:prnst2 @obec.go.th
sunny_muiy@hotmail.com