กระทรวงศึกษาธิการ  | สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา  | สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  | สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 |  กระดานถาม-ตอบ
              MENU
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มงานติดตามประเมินผล
     และรายงาน
กลุ่มงานเลขานุการฯ
     เขตพื้นที่การศึกษา
แผนงานโครงการประจำปี
ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
บุคลากร
LINKS
<<< เว็บไซต์กลุ่มงาน >>>
คุณคือผู้เยี่ยมชมลำดับที่
  ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.
    ข่าวหนังสือพิมพ
งานวิจัย"ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการควบคุมตัวเองฯ"
เดลินิวส์ I ไทยรัฐ I ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ I ฐานเศรษฐกิจ
มติชน I แนวหน้า
ประชาชาติธุรกิจ I คม ชัด ลึก
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กลุ่มนโยบายและแผน 

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2551
ของ สพท.รบ.1
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและเป้าหมายการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2551
วันที่ 29 ตุลาคม 2550
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สพท.รบ.1

กลุ่มนโยบายและแผนประชุมคณะทำงาน
จัดทำแผนปฏิบัตืราชการ ปี 2550
ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สพท.รบ. 1


แผนปฏิบัติการราชการ ปี 2551 สพท.รบ.1
โปรแกรมต้นทุนผลผลิต งบประมาณ ปี 2550
นโยบาย สพฐ. ปี2551
สรุปผลการระดมงบประมาณจากภายนอกเพื่อจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และ จุดเน้นตามกลยุทธ์ของ สพฐ.
ตัวอย่างการจัดทำรูปเล่ม รายงานต้นทุนผลผลิต

การติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549

การติดตามโครงการ ครั้งที่ 3
แผนและผลไตรมาส 4

อธิบายการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมต้นทุนผลผลิต (obec unit cost 2549)
แบบเก็บข้อมูลการคำนวณต้นทุนผลผลิตสำหรับสถานศึกษา  
การจัดการเกี่ยวกับระบบการทำงานของ Microsoft Access เพื่อดำเนินการคำนวณต้นทุนผลผลิตสำหรับสถานศึกษา
กรอบ แนวคิด ทิศทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีพ.ศ. 2549 ของ สพฐ.
(แผนปฏิบัติฯ)   (กรอบแนวคิดฯ )
การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2549
 
โปรดคลิกดูรายละเอียดในกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
 
ข่าวการศึกษาจาก สพฐ.


>>>
>>>


   
      เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ถนนไกรเพชร อ. เมือง จ. ราชบุรี 70000 โทร 032-326013
E- mail plan@ratchaburi1.org