"ถ้าจะอ่อน อ่อนให้เป็นดังเส้นไหม เอาไว้ใช้ผูกพยัคฆ์เพื่อโยงเฆี่ยน 
           ถ้าจะแข็ง ก็ให้แกร่งเช่นวิเชียร เอาไว้เจียรตัดกระจกเจียรนัย"

 
 
 

      โปรแกรมเหล่านี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่วงการศึกษา จึงไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่ประการใด
ท่านสามารถนำไปใช้โดยไม่มีเงื่อนไข และขออุทิศส่วนที่เป็นกรรมดีแด่มวลมนุษย์ชาติทุกผู้ที่ในโลก
Program For Free Download

 
 
       
 

ฝึกพิมพ์สัมผัสภาษาไทย  
  ฝึกพิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษ  
เกมปริศนาคำไทย  
เกมคณิตคิดเร็ว  
รูปครุฑ รูปเสมา ตราลูกเสือ โลโก สพฐ.

 

 

 

เกมเศรษฐีเพื่อการศึกษา
แบบฟอร์ม ใบลา ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ
     

      

             คุณต้องติดตั้ง VB6 Runtime ลงในเครื่องถ้าโปรแกรมที่คุณโหลดจากที่นี่ไม่สามารถทำงานได้บนเครื่องของคุณ

Visual Basic 6.0 Runtime Module