บทที่ 7
ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์

      ระบบปฏิบัติการ(System Software) เป็นโปรแกรมที่มีหน้าที่หลักอยู่ 3 ประการ คือ
1.ควบคุมและสั่งการให้อุปกรณ์ทุกชิ้นทำงานประสานกันอย่างถูกต้อง
2.แสดงส่วนติดต่อกับผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ
3.แสดงข้อผิดพลาดหรือขอความช่วยเหลือในกรณีที่ผู้ใช้สั่งงานผิดพลาด

ระบบปฏิบัติการที่นิยมอยู่ในขณะนี้ คือ ดอส(Dos)  และวินโดว์(Windows)

      1. ดอส (Dos)
              ดอส (Dos) ย่อมาจากคำว่า Disk Operating System หมายถึงระบบปฏิบัติการที่อยู่บนแผ่นดิสก์ เป็นระบบปฏิบัติการรุ่นแรกๆ ที่นิยมอย่างแพร่หลายในอดีตและพัฒนาต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน
              ลักษณะและข้อจำกัดของระบบปฏิบัติการ Dos

            1. ต้องพิมพ์คำสั่งต่อจากเครื่องหมาย C:\> (ซีพร้อมท์)

            2. ต้องจดจำคำสั่งและรูปแบบการใช้งาน

         
      3.ยากต่อการใช้งานสำหรับคนที่เริ่มใช้คอมพิวเตอร์

            4. ต้องพิมพ์คำสั่งเดิมๆ ซ้ำกันบ่อยๆ

            5. เปิดโปรแกรมได้ครั้งละ 1 โปรแกรมเท่านั้น
             6.ใช้หน่วยความจำของเครื่องได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
            7. ใช้เมาท์ได้ในบางโปรแกรมเท่านั้น

 

   2. วินโดว์ (Windows)
          ระบบปฏิบัติการวินโดว์  เป็นระบบปฏิบัติการที่เกิดขึ้นภายหลังดอส(Dos) ระบบนี้เพิ่มความสามารถในการทำงานของเครื่องให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น จนเป็นที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายในขณะนี้  รุ่นที่นิยมใช้กันมากคือ  วินโดว์ 3.1 , วินโดว์ 95 , วินโดว์ 98, และปัจจุบันนี้ได้มี วินโดว์ 2000 และ วินโดว์Me Win me

ลักษณะและข้อดีของระบบปฏิบัติการ Windows
     
1. ประกอบด้วยรูปภาพทั้งหมดซึ่งเรียกว่า "ไอคอน"(Icon)

            2.ใช้เมาส์ในการออกคำสั่งทำให้ไม่ต้องพิมพ์และจดจำคำสั่ง

        3. ใช้งานได้ง่ายแม้คนที่ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์มาก่อน

          4.สามารถเปิดโปรแกรมขึ้นใช้งานได้พร้อมกันหลายๆโปรแกรม

          5.ใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

          6. มีโปรแกรมสนับสนุนมากมาย