ตัวอย่างแผนการสอน
แผนการสอนภาษาไทย ป.4 รวมแผนการสอนวิทย์ประถม ระบบสุริยะช่วงชั้นที่ 2 เทอร์โมมิเตอร์ช่วงชั้นที่ 1 วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา แผนการสอนระบบอวัยวะภายใน ป.6 แผนการสอนนาฏศิลป์ แผนการสอนทัศนศิลป์
แผนการสอนภาษาไทย ม.1 แผนการสอนภาษาไทย ม.2 แผนการสอนภาษาไทยม.3 แผนการสอนเรื่องสั้น ม.2 แผนการสอนอ่านพินิจวรรณกรรม ม.3 แผนการสอน ภาษาไทย ท. 402 แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.1 แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.6
แผนการสอนภาษาไทย ป.6

กลับหน้าแรก
หน้าต่อไป