วิชา คอมพิวเตอร์ ป.6
เรื่อง แบบทดสอบประจำหน่วยที่ 1
โดย ครูอับดลก่อเดช ศรีอาหมัด โรงเรียนกฤษณาวิทยา อ.สะเดา จ.สงขลา
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
สิ่งใด ไม่ใช่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
   เตารีด
   เครื่องถ่ายเอกสาร
   โทรศัพท์
   โทรสาร

ข้อที่ 2)
ข้อใดเป็นบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการศึกษา
   สร้าง E- book
   เรียนด้วยระบบทางไกลผ่านสัญญาณดาวเทียม
   คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3)
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ขั้นตอนแรกคืออะไร
   การรับข้อมูล
   การประมวลผล
   การแสดงผล
   การจัดเก็บข้อมูล

ข้อที่ 4)
อุปกรณ์ใด ไม่เกี่ยวข้อง กับการรับข้อมูล
   เมาส์
   จอภาพ
   แป้นพิมพ์
   กล้องดิจิทัล

ข้อที่ 5)
. เครื่องพิมพ์ เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ในขั้นตอนใด
   การรับข้อมูล
   การประมวลผล
   การแสดงผล
   การจัดเก็บข้อมูล

ข้อที่ 6)
ข้อใดไม่ใช่ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
   Mouse
   Microsoft Office
   Monitor
   Modem

ข้อที่ 7)
ข้อใดไม่ใช่ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
   ฮาร์ดแวร์
   ซอฟท์แวร์
   ห้องคอมพิวเตอร์
   ข้อมูล

ข้อที่ 8)
ข้อมูลที่ดีควรเป็นอย่างไร
   สามารถตรวจสอบได้
   มีแหล่งที่มาชัดเจน
   กะทัดรัด ไม่ซับซ้อน
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9)
ข้อใด ไม่เกี่ยวข้อง กับกระบวนการทำงานในระบบสารสนเทศ
   การบันทึกข้อมูล
   การประมวลผลข้อมูล
   การสำเนาข้อมูล
   ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 10)
ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาตามหลักการแก้ปัญหาเบื้องต้น A แก้ปัญหา B วางแผนแก้ปัญหา C พิจารณาปัญหา D ตรวจสอบและปรับปรุง
   B A C D
   A B C D
   C B A D
   D C A B