กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

 
เวบไซต์ สพป,กระบี่
เว็บไซต์จังหวัดกระบี่
เว็บไซต์ สพฐ.
เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์สำนักงาน กคศ.
เว็บไซต์ สกสค.
ข้อมูลเขตพื้นที่ & โรงเรียน
การขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.
สมุดเยี่ยมกลุ่มอำนวยการ
 
 
 

นายสายัณห์ ไกรนรา
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

นายชุมพงศ์ วิทยผดุง
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่


นางนิตยา มณีรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


 
 

เพื่อการชมเว็บไซต์นี้สมบูรณ์ที่สุด
โปรดตั้งความละเอียดของหน้าจอใว้ที่ 800 X 600 Pixele

กลุ่มอำนวยการ
โทร. 0-7561-1182 , 0-7561-1802 ,ต่อ 14 โทรสาร. 0-7562-2101
Diamondbacks tickets