1. ขั้นตอนใดที่ถือเป็นหัวใจของคอมพิวเตอร์
รับข้อมูล
เก็บข้อมูล
ประมวลผลข้อมูล
นำเสนอข้อมูล

2. ซอฟแวร์คืออะไร
ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ประกอบเครื่อง
โปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล

3. ข้อใดคือซอฟแวร์ระบบปฎิบัติการ
ไมโครซอฟ วินโดว์ 98
ไมโครซอฟเวิร์ด
ไมโครซอฟเอกเซล
ไมโครซอฟพาวเวอร์พอยท์

4. ข้อไดคือฮาร์ดแวร์
แอนตี้ไวรัส
ไมโครซอฟเอกเซล
แรม
ไมโครซอฟวินโดว์

5. ข้อใดกล่าวถึงอุปกรณ์พื้นฐานที่ประกอบเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์
จอภาพ
แป้นพิมพ์
แผ่นดิสก์
ถูกทุกข้อ

6. ข้อใดเป็นการนำคอมพิวเตอร์มาใช้อย่างไม่ เกิดประโยชน์
พิมพ์งาน
คำนวณค่าใช้จ่าย
หาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
เล่นเกม

7. ข้อใดที่เทคโนโลยีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวัน
ซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้า
นั่งรถยนต์มาโรงเรียน
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ทำกับข้าวด้วยไมโครเวฟ

8. การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง เราควรทำอย่างไร
เอาขนมมากินขณะพิมพ์งาน
ปิดเครื่องทุกครั้งหลังการใช้งาน
ปิดคอมพิวเตอร์โดนกดปุ่มปิด
วางขวดน้ำไว้ใกล้คอมพิวเตอร์

9. 9. ส่วนประกอบใดที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์ให้ส่งตามสายโทรศัพท์ได้
สแกนเนอร์
โมเด็ม
เมาส์
เครื่องพิมพ์

10. 40 X Speed CDROM หมายถึงอะไร
ความกว้างของซีดีรอมไดรฟ์
ความเร็ว
ปริมาณความจุของซีดีรอม
ขนาดและคุณภาพของซีดีรอม

11. การทำงานของ ซีพียู คล้ายกับส่วนใดของคนเรา
ดวงตา
มือ
สมอง
ถูกทุกข้อ

12. ข้อใดเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์
Excel
Dos
Linux
Windows XP

13. อุปกรณ์ใดอยู่ในขั้นตอนของ Output
จอภาพ
คีย์บอร์ด
เมาส์
สแกนเนอร์

Score =
Correct answers:

 
สถานที่ทำงาน ::: โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
โทร.0-2394-4492
webmaster m_borrirat@hotmail.com