+++ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่+++


 มติ ครม. ที่สำคัญ

 

 

 

23 พ.ย.54

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่ธุึรการแทนครูในโรงเรียน
(ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ) (แผนผังสนามสอบ)

23 พ.ย.54

ด่วนที่สุด สพป.กระบี่ กำหนดให้โรงเรียนส่งคำขอพระราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจำปี 2554  ภายในวันที่  28  พฤศจิกายน ๒๕๕๔

16 พ.ย.54

เรื่อง  ประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการโรเรียน
          ด้วย สพป.กระบี่ มีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
          1. โรงเรียนบ้านกอตง              อำเภอเขาพนม          
          2. โรงเรียนบ้านคลองยาฯ         อำเภออ่าวลึก         
               
(ประกาศ)

9 พ.ย.54

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่ธุรการแทนครูในโรงเรียน
(ประกาศรับสมัคร)

8 พ.ย.54

บัญชีรายละเอียดการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพป.กระบี่ (รายชื่อเรียกบรรจุ/ตำแหน่งว่าง)

2 พ.ย.54

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกาประถมศึกษากระบี่
เรื่อง   ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
          [
ระกาศ (บัญชี ปี พ.ศ.2553)] [ประกาศ (บัญชี ปี พ.ศ.2554)] 

25 ต.ค.54

เรื่อง  ประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการโรเรียน
          ด้วย สพป.กระบี่ มีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าง จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้
          1. โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี        อำเภอเกาะลันตา          
          2. โรงเรียนบ้านเกาะปู         อำเภอเหนือคลอง          
              (
ประกาศ)

19 ต.ค.54

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ครั้งที่ 9/2554  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554
มีมติอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา (
รายละเอียด)

4 ก.ค.54

รายชื่อครูผู้สอน กลุ่มระดับกลาง ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมกับสถาบันอุดมศึกษา
วิชาปฐมวัย ภาษาไทยและบูรณาการประถม สังคมศึกษา ม.ต้น ภาษาอังกฤษ ม.ต้น  บรรณารักษ์  
และแนะแนว  
[กำหนดการอบรม] [รายชื่อครูระดับกลาง]

16 มิ.ย.54

เรื่อง  รายชื่อครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ครูกลุ่มระดับกลาง) ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ  ที่จะเข้ารับการอบรมผ่านศูนย์
การอบรมด้วยระบบทางไกล (ETV)
่ (
รายชื่อครูวิทย์ศาสตร์ และคิตศาสตร์ ระดับกลาง)
(
ศูนย์การอบรมทางไกล ETV)

  ประชาสัมพันธ์ link เว็บไซต์ การอบรมครูกลุ่มระดับกลาง วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี>>http://www3.ipst.ac.th/ETV_School2554.html

 

หนังสือราชการ จาก สพฐ.

 


ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์  

 
  --------------------------------------------------------------------------------
  ห้องสมุดความรู้โค้ดเพลงHi5 ผลบอล วิเคราะห์บอล ฟังเพลง ลอยกระทง

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ถนนกระบี่  ตำบลปากน้ำ  อกเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่  81000  
tel. 0-7561-2585 ต่อ 15 Fax. 0-7562-2101
e-mail : krabiperson@hotmail

Click เพื่อดูประวัติ นายวิชัย  กิติพงษ์
นายวิชัย  กิติพงษ์
รอง ผอ.สพป.กระบี่

Click เพื่อดูประวัติ นายอมร  เสือคำ
นายอมร  เสือคำ
รอง ผอ.สพป.กระบี่

Click เพื่อดูประวัติ นายจารึก  ทรัพย์แก้ว
นายจารึก  ทรัพย์แก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่ม

กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
บุคลากร สพป.กระบี่
ข้อมูล ๑๐ มิถุนา


หลักเกณฑ์การขอเลื่อน
    วิทยฐานะ (ว17/2552)
หลักเกณฑ์การขอเลื่อน
    วิทยฐานะ (
เชิงประจักษ์)
    ว5/2554)
การลาศึกษาต่อ
การขอเครื่องราชอิสริยาภรณจำนวนผู้เข้าชม