ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
  สพป ปน.1 สพฐ
 
ผู้บริหารสถานศึกษา
 
 
 
 
นางอัสน๊ะ คำเจริญ
 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน.บ้านจะรังบองอ
 

 

พันธกิจ
เป้าประสงค์
บุคลากร
นักเรียน
เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 


มุมนักเรียน


ห้องพักคร


มุม ศน.


ห้องผู้บริหาร


IndyCg.com

Blueimage

 

ผู้ดูแลระบบ : gnarahc@hotmail.com


กิจกรรมของโรงเรียน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 นางอัสน๊ะ คำเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะรังบองอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 พร้อมด้วยคณะครู ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนบ้านกือยา อำเภอเมืองปัตตานี เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบงานประกันคุณภาพภายในและการจัดสภาพแวดล้อมได้อย่างคุ้มค่า ตามมาตรฐาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนบ้านกือยาต่อไป

กิจกรรมการเสริมสร้างงานประชาธิปไตย

นางอัสน๊ะ คำเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะรังบองอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้มอบของขวัญแสดงความยินดี พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมสภานักเรียนชุดใหม่ ประจำปี 2555 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านจะรังบองอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555 โดยมีนางอัสน๊ะ คำเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะรังบองอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน อ่านต่อ
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน

แนะแนวดีเด่น ปีการศึกษา2554

โรงเรียนบ้านจะรังบองอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่มีผลการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวดีเด่นระดับเขต พื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต  ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีนางสาวนิศาชล นิยมเดชา และนางสุมาลี บาราเฮง ครูโรงเรียนบ้านจะรังบองอ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมดังกล่าว


ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์ 

 

 


 

 


 
 

โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1