จำนวนผู้มาเยี่ยม
คลิกที่รูปภาพเพื่ออ่านประวัติ
       <<  ข้อมูลทั่วไป  >>
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/นโยบาย/พันธกิจ
ปรัญชาโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้มีอุปการคุณ
รางวัลของความภาคภูมิใจ
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
 
กล้วยไม้
 
ไม้ประดับ
ฝรั่งแป้นสีทอง
 
เห็ดนางรม
 
ลำไย
 
สุกร
 
ปุ๋ยชีวภาพ
 
อบต.สามพราน
 Link To  
 <<<  เว็บส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  >>>
[กระทรวงศึกษาธิการ] [สพฐ.]
[สพท.นฐ.เขต1] [สพท.นฐ.เขต 2]
[สำนักผู้ตรวจราชการฯ เขต 6]
[คุรุสภา] [สมศ] [กบข.] [สสวท.]
[การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไทยคม]
[ศาลากลางจังหวัดนครปฐม]
       <<<  เว็บการศึกษาที่น่าสนใจ  >>>
[ กรมวิชาการ ] [ วิชาการดอทคอม ]
[ วัดผลดอทคอม ] [สารานุกรมไทย]
[ดิกชั่นนารีออนไลน์] [ครูมนตรี]
[ วัฒนธรรมไทย ] [ภาษาอังกฤษ ป.4]
[ LearnOntine ] [ ยาเสพติด ] [จักรวาล]
         <<<  เว็บอื่นๆที่น่าสนใจ >>>
[Google]  [ Yahoo]  [Thaimail]
[Hotmail]  [ Hunsa ]  [Kapook] 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านดงเกตุ  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน  ปีการศึกษา 2546  ปีการศึกษา 2551 และโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2
  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดงเกตุ
  เข้ารับพระราชทานรางวัลสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง  ปีการศึกษา2551 และปีการศึกษา 2546
ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา
 สาระที่น่ารู้
อาหารปลอดภัย
โรคภัยไข้เจ็บ
การคบมิตร
เมื่อเด็กพูดโกหก
กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2552
ผู้ดูแลระบบ
นางกนกพร  ถานะกอง   E-mail : Kanokporn_as@yahoo.co.th 
โรงเรียนบ้านดงเกตุ หมู่ที่ 4  ตำบลสามพราน  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 73110  โทร. 0-3438-5312
<<ควรปรับความละเอียดของจอภาพเป็น 800 x 600 เพื่อความสะดวกและความสวยงามในการเยี่ยมชม >>
ภาพกิจกรรมประเมินโรงเรียนในฝัน
คณะครูและนักเรียนต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีใกล้บ้าน
นักเรียนอนุบาลนำเสนอผลงาน
นักเรียนนำเสนอผลงานในแต่ละสาระการเรียนรู้
นักเรียนนำเสนอเทวันโด้ี
     
ขอแสดงความยินดี...โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2