"สร้อยสวยด้วยมือเรา"จัดทำโดย
นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเรียนร่วม
โรงเรียนบ้านแม่ตาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 2
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หลักการและเหตุผล


          

                  อำเภอแม่สอดเป็นอำเภอหนึ่งที่ทำเครื่องประดับด้วยอัญมณีที่สวยงามมีคุณค่าและประณีต จนกลายเป็นสินค้าที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทางโรงเรียนบ้านแม่ตาวเห็นว่าน่าจะนำพลอยเหล่านี้ มาแปรรูปเป็นเครื่องประดับลักษณะอื่นๆ ได้อีกมาก เช่น การทำสร้อยข้อมือ สร้อยคอ เป็นทักษะหนึ่งที่นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเรียนร่วม มีความชำนาญในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ประสาทตา ฝึกสมาธิ ผนวกกับศิลปะสร้างสรรค์ นำสู่อาชีพที่ถาวรในอนาคตได้


วัสดุ-อุปกรณ์และวิธีการดำเนินงาน


                  วัสดุที่ใช้ในการผลิตได้จากอัญมณีชนิดต่างๆ ที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นและมีความนิยมแพร่หลาย ซึ่งเมื่อประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วสามารถสร้างรายได้ให้แก่ นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเรียนร่วมได้ เพื่อเป็นแนวทางสู่อาชีพต่อไปในอนาคต

วัสดุ-อุปกรณ์


                                                  1. เอ็นยืดสำหรับทำสร้อยข้อมือ
                                                  2. ลวดสำหรับทำสร้อย
                                                  3. พลอยสีต่างๆ ขนาดต่างๆ
                                                  4. กลีบเลี้ยงขนาดต่างๆ ที่ทำจากโลหะ
                                                  5. ลูกปัดขนาดต่างๆ ที่ทำจากเงิน
                                                  6. ห่วงเงินขนาดต่างๆ
                                                  7. จี้
                                                  8. คีม
                                                  9. กรรไกร

วิธีการดำเนินงาน


                                                  1. ศึกษาวิธีการทำและวางแผนการทำสร้อยข้อมือและสร้อยคอ
                                                  2. จัดหาวัสดุ - อุปกรณ์
                                                  3. จัดทำสร้อยข้อมือและสร้อยคอ
                                                  4. นำไปร้อยตามจินตนาการ
                                                  5. มัดปมเมื่อเสร็จขั้นตอน ลวดที่เหลือให้สอดย้อนกลับให้หมด

วิธีการทำสร้อยสวยด้วยมือเรา


          

                                            1. เตรียมอุปกรณ์ในการทำสร้อยข้อมือและสร้อยคอ
                                            2. เตรียมลวด 2 เส้น สำหรับร้อยสร้อยคอ ในการทำสร้อยข้อมือให้ใช้เอ็นยืด
                                            3. ใส่ห่วงให้อยู่กึ่งกลางแล้วร้อยตามจินตนาการ
                                            4. เมื่อร้อยทั้ง 2 ข้างเสร็จแล้วให้มัดปม แล้วสอดลวดที่เหลือย้อนกลับให้หมด
                                            5. สำหรับการร้อยสร้อยข้อมือด้วยเอ็นยืดนั้น เมื่อร้อยเสร็จให้มัดปม เป็นอันเสร็จขั้นตอน

ข้อเสนอแนะ


                      1. ในการทำสร้อยนั้นต้องคำนึงถึงความพร้อมของนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเรียนร่วมด้วย
                      2. พยายามดึงลวดหรือเอ็นยืดให้ตึง เพื่อไม่ให้อัญมณีห่างกันเกินไป เพื่อความสวยงามของสร้อยคอและสร้อยข้อมือ

back Top Home Next