ผอ.เอมอร  ภูแด่น

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 ฝากข้อความถึง ผอ.  


รายการหลัก
ประวัติโรงเรียน
ผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากรในโรงเรียน
กรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
วิสัยทัศน์ พันธุกิจเ ป้าประสงค์
แผนกลยุทธ์คุยกับครูในโรงเรียน

          ผอ.เอมอร  ภูแด่น

         ครูสมชัย  สายแก้ว

     ครูอดิศร  ศรนารา

       ครูพิทักษ์  พิมพ์พรม

      ครูบัวบาน เชื้้อหาญ

  ครูมลิดา ในจิตต์

  ครูศุภมิต  พงษ์ศิลป

       ครูอรพิน  อุระ

      สำเริง   ไชยรัตน์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูสมชัย สายแก้ว

เว็บไชด์อื่นๆ

เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

ส.พ.ท. มุกดาหาร
 
สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
รัฐบาลไท

melody_1.gif

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน

piano.gif

  ข่าวหนังสือพิมพ์

: เดลินิวส์
::
กรุงเทพธุรกิจ
::
กระแสหุ้น
::
ข่าวสด
::
คม ชัด ลึก
::
ฐานเศรษฐกิจ
::
ไทยรัฐ
::
แนวหน้า
::
บ้านเมือง
::
ประชาชาติธุรกิจ
::
ผู้จัดการ
::
พิมพ์ไทย-ซิงหัว
::
มติชน
::
สยามธุรกิจ
::
สยามรัฐ
::
เสรีรายวัน
::
อ.ส.ม.ท

      ชมทิวทัศน์

ชมทิวทัศน์เมืองมุกดาหาร 1
ชมทิวทัศน์เมืองมุกดาหาร 2
ชมทิวทัศน์แก่งกะเบา
เยี่ยมชมตลาดอินโดจีน
ชมภาพน้ำตกคอนพะเพ็ง หลี่ผี

 

   นิตยสาร

  กุลสตรี
 
นิตยสารบันเทิง ทีวีอินไซด์
 
ทีวีพูล
 
คู่สร้างคู่สม
  Gossip Star
 
Image
  หญิงไทย
  ขวัญเรือน
 
บ้านและสวน
 
แพรว
  mars magazine
 
นิตยสารในเครือมติชน
  สกุลไทย
  Positioning (เกี่ยวกับการตลาด)
 
We mag (เกี่ยวกับคู่บ่าวสาว)
  Shutter Photo
 
Arip (เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์)
  FHM
  เนชั่นแนลจีโอกราฟฟิก
  Auto Info
 
นิตยสารพระเครื่องออนไลน์
 
ForwardMag
  Thai Driver
 
Golfer Online
  FotoInfo
  อสท. (เกี่ยวกับท่องเที่ยว)
  Medic Thai (การแพทย์)
 
Make Money
  Health and Cuisine
 
ตั้งตัว (ธุรกิจ แฟรนไชส์)
  สุดสัปดาห์
  ELLE Thailand
  Life and Home
  ธรรมะใกล้ตัว
  BrandAge
  ชีวิตต้องสู้
  Marketeer(การตลาด)
  Leader Time (นักขาย ขายตรง)
  BrandAge
  โอกาส & ธุรกิจแฟรนไชส์

 

รับ-ส่งหนังสือราชการ

DATA  ON WEB

สารานุกรม 

รายงานผลสอบ NT ป.3
รายงานผลสอบ NT ป.6 

 

 

อำเภอเมือง

อำเภอนิคมคำสร้อย

อำเภอหนองสูง

อำเภอดงหลวง

อำเภอคำชะอี

อำเภอดอนตาล

อำเภอหว้านใหญ่

ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา

สพานมิตรภาพไทย-ลาว

ประวัติเมืองมุกดาหาร

แหล่งท่องเที่ยวมุกดาหาร

ส่วนราชการมุกดาหาร

TV

   ทีวี-โทรทัศน์

  ช่อง 3
 
ช่อง 5
 
ช่อง 7
 
ช่อง 9
 
NBT
 
Thai PBS
 
ดูทีวีผ่านเน็ตทุกช่อง
 
ดูทีวีย้อนหลัง
::
UBC

 

กิจกรรมนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม 

 

Hit Counter
Free Counter

 

 

เผยแพร่ผลงาน


ครูสมชัย  สายแก้ว

ครูบ้วสอน  จันทร์แดง

เที่ยวมุกดาหาร

 

ไปเที่ยวเกาะสีชังมีรูปมาฝาก

ภูผาเทิบ  ปฏิมากรรมหิน

(ตลิกZoom inที่รูปเพื่อขยายภาพ)

อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่
ตำบลกกตูม  อำเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร

ลานหินริมฝั่งโขง

(หินขัน บุ่งซวย ปากแซง หาดกสลึง สามพันโบก)

เกาะเสม็ด
(  ตำนานพระอภัยมณี)

 

   
  

แบบทดสอบเยียวยา

ข้อสอบหลักสูตรใหม่ 1

บริหารการเปลี่ยนแปลง 

ข้อสอบแผนฯฉบับที่สิบ

งานสารบรรณ

ตัวอย่างข้อสอบเยียวยารุ่นก่อน

แนวข้อสอบสถาบันต่าง ๆ

 

 • อนุเคราะห์โดย
 • http://korsorsam.blogspot.com/

   

   

   

  ลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
  เปรียบเทียบการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ฉบับปรับปรุง) กับหลักสูตรปัจจุบัน
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์(4 สี)
  สาระการเรียนรู้แกนกลาง
  วิดีทัศน์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)
  วิดีทัศน์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.รุ่งนภา  นุตราวงศ์)
  วิดีทัศน์ หลักสูตรอิงมาตรฐาน (ดร.รุ่งนภา  นุตรวงศ์)
  หนังสือเรียนกับหลักสูตรอิงมาตรฐาน (ดร.รุ่งนภา นุตราวงศ์)
  เวปไซต์หลักสูตรแกนกลาง การศึกษา 2551\


   การจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
  การจัดทำแผนการเรียนรู้ (1)
  การจัดทำแผนการเรียนรู้ (2)
  การจัดทำแผนการเรียนรู้ (3)
  แนวคิดทฤษฎีที่การจัดทำแผนการเรียนรู้
  แนวปฏิบัตทำแผนการเรียนรู้แผนการสอน

  1 แนวปฏิบัติการวัด/ประเมินผลการเรียนรู้
  2. แนวปฏิบัติการวัด/ประเมินผลการเรียนรู้ (
  3. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
  4. การจัดทำหน่วยการเรียนรู้
  5. หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน (Standards-based unit)

  สาระการเรียนรู้

  1. แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (PDF)
   (1) ความหมายการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
       
   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
       
   การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (PDF)
   (2) องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (ศึกษาจากเรื่องที่ 5.2)
   (3) การศึกษาเป็นรายบุคคล
  2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
   (1) การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)
        ทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism
       
   การเรียนรู้ตามทฤษฎี Constructivism กับเด็กปัญญาเลิศ
       
   การเรียนรู้ตามทฤษฎี Constructivism กับสมาธิของเด็ก
       
   บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี Constructivism
         
   สรุปทฤษฎีการเรียนรู้แนว constructivism
   (2)
   การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative Learning)
        สรุปเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
   (3) การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี (Technology-Related Instruction)
   (4) การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experimental Instruction)
   (5) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integration)
        การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (จาก Blog ครูบ้านนอกดอทคอม)
   (6) การจัดการเรียนรู้แบบอื่นๆ 
       
   การเรียนรู้แบบ Brain-Based Learning(BBL)
        การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
  3. การประเมินผลการเรียนรู้
   (1) หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้
       ความรู้เบื้องต้นการวัดและประเมินผล
   (2) รูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้
   (3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้
        การสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ
        รูปแบบของข้อสอบแบบเลือกตอบ 
        
   การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย
  4. การบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom Management) (PPT โดย ดร.มารศรี กลางประพันธ์)

   สาระการเรียนรู้
  1.  หลักการ แนวคิด ความหมาย ความสำคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (PDF)
   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ตามแนว พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (PDF)
   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
   เรื่องเล่า: การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้...ทำได้ง่ายจัง (ตอน 1) รศ.ดร.ภญ.กัญญดา อนุวงศ์ (PDF)
  2. (หมายเหตุ ข้อมูลจากหลายแหล่งครับ)
  3. รูปแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  4. ขั้นตอนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
  5. การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน(ตัวอย่าง)

   บทความวัดผลทางการศึกษา

  บทความวิจัยการศึกษา

   

  บทความสถิติทางการศึกษา

  บทความของ รองศาสตราจารย์
  ์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด

   

  อภิธานศัพท์การวิจัย สถิติและ
  วัดผลการศึกษา

   

   เทคนิคการประเมินผลในชั้นเรียน

   Backward Design

   ลำดับขั้นในการวิจัย

  ทฤษฎีการเรียนรู้
   

  ทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism

  ขอขอบคุณที่มาจาก
  วัดผลจุดคอม
   
  www.kroobannok.com

   

   

  ข้อสอบ ป.1  [ดาว์นโหลด]  

  ข้อสอบ  ป.2 [ดาว์นโหลด]  

  ข้อสอบ  ป.3
  [ดาว์นโหลด]  

  ข้อสอบ  ป.4 [ดาว์นโหลด]

  ข้อสอบ  ป.5 [ดาว์นโหลด]

  ข้อสอบ  ป.6 ][ดาว์นโหลด

    

   

   

              

                                

                อบจ.มุกดาหาร ตรวจรับคอมพิวเตอร์

  26  กุมภาพันธ์ 2552  คณะกรรมการตรวจรับ เครื่องดอมพิวเตอร์  ประกอบด้วย
  หัวหน้ากองการศึกษา อบจ.มุกดาหาร  ผอ.โรงเรียนบ้านโนนศรี  จนท. อบจ  ครู และ
  ผู้แทนชุมชน  ตรวจรับ เครื่องคอมพิงเตอร์ โดยการสนับสนุนจาก อบจ,มุกดาหาร

                                                                 

                     ยินดีต้อนรับคุณครูศุภมิต คุณครูคนใหม่

  25  กุมภาพันธ์  2552  คณะครูจากโรงเรียนบ้านส้มป่อย  ได้มาส่งคุณครูศุภมิต
  โดยมีคณะครูบ้านโนนศรี ให้การต้อนรับ  โดย ท่าน ผอ.เอมอร  ภูแด่น เป็นผู้รับมอบ
  คณะครู นักเรียน และชุมชน  ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง   

                                                                 

           Happy  Birthday  To  Em -on  Poodan

  23  กุมภาพันธ์  2552  คณะครู ท่านพิชัย จันทพันธ์และครอยครัว  และแขก
  ผู้มีเกียรติร่วมอวยพรงานวันคล้ายวันเกิด ท่าน ผอ.เอมอร  ภูแด่น  ก็ขออวยพรให้
  ท่าน  ผอ. จงประสบแด่ความสุข มีพลังในการพัฒนาโรงเรียน และสวยวัน สวยคืน
  ตลอดไป 

                                                                  

  องค์การบริการส่วนจังหวัดมุกดาหารปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรีย

            13  กุมภาพันธ์  2552   อบจ.มุกดาหาร  โดยการสนับสนุนจากท่านนายก
  วิริยะ  ทองผา   ได้มาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน บ้านโนนศรี
   บริเวณสนามกีฬา  สวนหย่อม  โดยมีคุณวัฒนาเป็นผู้ออกแบบภูมิทัศน์

      

                                 วันมาฆบูชา

             6  กุมภาพันธ์  2552   คณะครู นักเรียน ตั้งแต่ ชั้นอนุบาล ถึง
      ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6   เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชาโดยเข้าวัด ฟังธรรม
       เวียนเทียน  และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

                                                                

                   อบจ.มุกดาหาร ประเมินครูภาษาอังกฤษ

    5  กุมภาพันธ์  2552  อบจ.มุกดาหาร  ได้ออกประเมินครูต่างประเทศ
    ตามโครงการให้ความช่วยเหลือครูภาษาอังกฤษ โรงเรียนนำร่อง
   โดยกองการรศึกษา
                                                         

      เครือข่ายตำบลนาสีนวนเข้าค่ายพักแรม ณ เขื่อนน้ำพุง

     2 - 4 กุมภาพันธ์  2552  คณะครูโรงเรียนบ้านโนนศรี  ได้นำหมู่
     ลูกเสือ ยุวกาชาด  เข้าค่ายพักแรมพร้อมกลุ่มเครือข่ายตำบลนาสีนวน
     ณ เขือนนำพุง     จังหวัดสกลนคร    
                                                    

       คณะครูโรงเรียนบ้านโนนศรีเลี้ยงต้อนรับคุณครูคนใหม่

     30  มกราคม  2552  คณะครูเลี้ยงต้อนรับคุณครูมลิดา  ในโอกาสที่ย้าย
     มาโรงเรียนบ้านโนนศรี  โดยผอ.เอมอร  ภูแด่น  ผอ.สุธี  กัลยามา  
     ผอ.ประหยัด  พิมพ์พรม  ร่วมเป็นเกียรติในงาน

                                                

                   ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

    29  มกราคม  2552  คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย  ผอ.เอมอร  ภูแด่น
  ผอ.ประหยัด  พิมพ์พรม  และคุณครูบัวบาน  เชื้อหาญ  ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญพิเศษ

                                                            

                                            วันครู
       16  มกราคม  2552  คณะครูโรงเรียนบ้านโนนศรี ได้เข้าร่วมพิธีในวันครู
         พร้อมแสดงความยินดีกับ ผอ.เอมอร  ภูแด่น ที่ได้รับเลือกเป็นผู้บริหาร ดีเด่น
         และร่วมกิจกรรมนันทนาการในภาคบ่าย และค่ำ

                                            

  โรงพยาบามุกดาหาร เข้ารักษาฟันและเครือบฟันนักเรียน

  14 มกราคม 2552  โรงพยาบาลมุกดาหารได้ออกเยี่ยม
  และรักษาฟันนักเรียนพร้อมให้คำแนะนำการแปลงฟันและแจกแปลงสีฟันนักเรียน                

  Happy  New  Year  2009  
  TO  Mr.Pichai  Chantapan  And  Family

    7  มกราคม  2552     คณะครูโรงเรียนบ้านโนนศรี  เข้าอวยพร คุณพิชัย  จันทพันธ์
         และ คุณครูประกาย  จันทพันธ์  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  โดยการนำของ
          ท่านผอ..เอมอร  ภูแด่น  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนศรี

  Merry Chrismas  And  Happy  New Year 2009
  30  ธันวาม  2551

  คณะครู ได้ร่วมกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  โดยมีผู้บริหารเครือข่ายตำบล
  นาสีนวนและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

                                                 

  กีฬาเครือข่ายตำบลนาสีนวน  
      
  25 - 26 ธันวาคม  2551

  โรงเรียนบ้านโนนศรี  ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครื่อข่ายตำบลนาสีนวน
  ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย ( เจ้าภาพ) โรงเรียนบ้านส้มป่อย โรงเรียนบ้านท่าไค้  
  รวม 4 โรงเรียน

  คณะครูร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร  ณ  วัดศรีสว่าง

     6  ธันวาคม  2551 คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนศรี  โดยการนำของท่าน 
  ผอ เอมอร ภูแด่น ได้ร่วมทำบุญตักบาตร  ร่วมกับ ชาวบ้าน  ณ  วัดศรีสว่าง  ตำบล
  นาสีนวน    อำ้เภอเมือง         จังหวัดมุกดาหาร

  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด์จพระเจ้าอยู่หัว

             5  ธันวาคม  2551  คณะครูโรงเรียนบ้านโนนศรี  ได้เข้าร่วมลงนามถวาย
  พระพร   พระบาทสมเด์จพระเจ้าอยู่หัว  พร้อมหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประชาชนในเขตตำบลนาสีนวน     ณ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน

   

   

   

  m

  โครงการร่วมมือพัฒนาการศึกษาโรงเรียนนำร่อง 20 ตุลาคม 2551
  ผอ.เอมอร ภูแด่น  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนศรี  ได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือพัฒนาการศึกษาโรงเรียนนำร่อง 14 โรงเรียน ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร  ปีงบประมาณ  2551

  โครงการก่อสร้างฝายแม้ว  ตามพระราชดำริ โครงการ 80 พรรษา80พันฝาย    3   ตุลาคม  2551      นาวิริยะ  ทองผา  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร  และคณะ  ได้มาทำพิธีเปิดฝาย  บริเวณห้วยสิงห์ข้างโรงเรียน เพื่อเก็ยน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง จำนวน  3  ฝาย โดบใช้งบประมาณ ของ อบจ.มุกดาหาร มี ชุมชน  ผูุ้่ใหญ่บ้าน  อบต  ได้มาร่วมงานในครั้งนี้   

  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานสถานศึกษา
   26  กันยายน  2551  ผอ.เสวก  กลางประพันธ์    ผอ.ทวีศักดิ์  สายคง
  ผอ.รณชัย  ปัญญาพ่อ   ได้มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในสถานศึกษา    โดยมี
  คณะครู  นักเรียนให้การต้อนรับ  โดยคณะกรรมการมีความพอใจในการปฏิบัติงาน
  ในระดับดีเยี่ยม

                                    

  การแข่งขันกีฬาระดับอนุบาล         19  กันยายน  2551
  กลุ่มเครือข่ายตำบลนาสีนวน  ได้จัดการแข่งขันกีฬาระดับอนุบาล  โดยใน
  การแข่งขันในครั้งนี้  นักเรียนอนุบาลได้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ปกครอง
  นักเรียนเป็นอย่างยิ่ง
                                                

  116 วัน วิ่งธงเฉลิมพระเกียรติจากวันแม่ ถึง วันพ่อ   
  11  กันยายน  2551  คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนศรี  ได้นำนักเรียน
  ถือธงสัญญลักษ์  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสที่เดินทางผ่านหน้าโรงเรียน

                                        

  พ.ต.อ.ธัชพล  แสงแก้ว  และคุณธนาภรณ์  สุวรรณหงษ์  เลี้ยงอาหารกลางวัน
  นักเรียน เนื่องในวันครบรอบวันเกิด
   3  กันยายน  2551
   และในโอกาสเดี่ยวกันนี้  ท่านได้มอบเงินเพื่อสมทบทุนการก่อสร้างป้ายชื่อ
  โรงเรียน   จำนวน  2000  บาท   คณะครู - นักเรียน  ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

                                                          
    

  นายวิริยะ  ทองผา  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร  
  พร้อม นายทอดด์  ทองดี   ได้มาเยึียมชมงานศิลปวัฒนธรรมไทย

  27  สิงหาคม  2551          
                                                  

  คณะครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1 เยึ่ยมชมงานวิชาการ
  25  สิงหาคม  2551  คณะครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1  โดยการนำของท่าน
   ผอ.ประหยัด  พิมพ์พรม  ได้มาเยี่ยมชมงานทางวิชาการของโรงเรียนบ้านโนนศรี

         เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน      15  สิงหาคม 2551
  ไลออนวราภรณ์  อุ่นอารีย์กุล  และ ไลออนไกรฑูล  สุวรรณปัฎนะ  ได้มาเลี้ยง
  อาหารกลางวันนักเรียน  จำนวน  153  คน  เนื่องในวันคล้า้ยวันเกิด  และมอบเงิน
  จำนวน  2000  บาท  เพื่อซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านโนนศรี   
                                               

  อบจ.มุกดาหาร  ได้มาซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน
  และได้สำรวจการก่อสร้างฝายเก็บน้ำ้ห้วยสิงห์บริเวณโรงเรียน

  14  สิงหาคม  2551                    

  นายก อบจ.มุกดาหารเยี่ยมชมโรงเรียน  13 สิงหาคม 2551
   นายวิริยะ  ทองผา  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร  ได้เยี่ยมชมโรงเรียน  พร้อมเลี้ยง
  อาหารกลางวันนักเรียนและได้แนะแนวทางการให้ความช่วยเหลือเรื่องฝายกั้นน้ำ  สวนหย่อม  และ  ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์                                                               

  รองนายก  อบต.นาสีนวน  มอบประตูฟุตซอล   13 สิงหาคม  2551
  นายวิชาย  แข็งแรง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน  พร้อม สมาชิก  อบต. มอบเสาประตูฟุตซอล เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกซ้อมต่อไป   

  คณะครูเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น             
     
    31 ก.ค.- 2  ส.ค. 2551        ผอ.เอมอร ภูแด่น  และครูบัวบาน  เชื้อหาญ  
  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร        ได้นำครูเข้าร่วมมหกรรมการศึกษาห้องถิ่น  ณ  อิมแพ็ค  เมืองทองธานี   กรุงเทพมหานคร                 

  อบรมพระพุทธศาสนา  25  กรกฎาคม  2551  นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนศรี    จำนวน  20  คน  โดยการนำของ ครูอดิศร  ศรนารา  ครูวีระวรรณ  จันปุ่ม      และครูณัฐวุฒ้  บุญเจริญ   ได้เข้าอบรมธรรมมะ  ตามโครงการของ  สพท.มุกดาหาร
                                                    
       

       วันภาษาไทย    29  กรกฏาคม  2551  ทางโรงเรียนบ้านโนนศรี  
  ได้จัดให้มีกิจกรรมวันภาษาไทย  โดยมีชั้น  อนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่  6
   เข้าร่วมกิจกรรม       
    

  พระธรรมฑูตพบนักเรียน   28  กรกฎาคม  2551  พระธรรมฑูต
  ได้มาอบรมสั่งสอน พระธรรมวินัย  คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน จำนวน  153 คน
                                       
   

  เยาวชนรักษ์ป่าพิทักษ์แผ่นดินแม่    21-24 กรกฎาคม 2551
   นักเรียนช่วงชั้นที่ 2  จำนวน  30  คน  ได้เข้ารับการฝึกอบรม  ณ  อ่างเก็บนำ้
  (ห้วยไผ่ )   อำเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร      

  โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษา   21 - 24 กรกฎาคม  2551
  คณะครูโรงเรียนบ้านโนนศรี  ได้ไปศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาตนเอง
  ณ  อำเภอดงหลวง   จังหวัดมุกดาหาร       

  วันสุนทรภู๋  26  มิถุนายน  2551รงเรียนบ้านโนนศรี  ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่   โดยมีกิจกรรม  การอ่านบทกลอน  อ่านทำนองเสนาะ  บทร้อยแก้ว

  26  มิถุนายน  2551 โรงเรียนบ้านโนนศรี  ได้จัดกิจกรรมรวมพลังประชาไทย  พ้นภัยยาเสพติด  โดยมีกิจกรรมเต้นประกอบจังหวะ  กิจกรรมวาดภาพ  และกิจกรรมประกวดการจัดป้ายนิเทศ             

  24 มิถุนายน 2551    ร้านนุชนารถขนมไทย  โดยตรูสมาน  บำรุง  ได้มอบรองเท้า  จำนวน  576   คู่  แก่นักเรียน    

  21-23 มิถุนายน 2551  กองร้อยทหารพราน  ได้ฝึกวินัยนักเรียน และฝึกระเบียบแถวนักเรียน                               

  20 มิถุนายน  2551  ไลออนวราภรณ์  อุ่นอารีย์กุลได้มอลรองเท้าจำนวน  60 คู่ และคุณดา
  ( ครัวไซง่อน) เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรีย

  12 มิถุนายน  2551  ทางโรงเรียน  ได้จัดพิธีไหว้ครู  ประจำปีการ

  ศึกษา 2551  โดยมีนักเรียน ชั้น อนุบาล 1  -  ป.6  เข้าร่วมพิธี

  12 มิถุนายน  2551   ได้มีการเลือกตั้ง ประธานนักเรียน  ประจำปี

  การศึกษา 2551  โดยมีผู้สมัคจำนวน  8  คน

            7 - 15  มิถุนายน  2551  สัปดาห์เยี่ยมบ้นนักเรียน
  ทางโรงเรียนได้ออกเยึี่ยมผู้ปกครองนักเรียนใน 3 หมู่บ้านเพื่อเป็น
  ข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน      
       

  5  มิถุนายน  2551  ทางโรงเรียนได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง
  ปีการศึกษา  2551     

  27  มีนาคม 2551  วันอำลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่สำเร็จ
  การศึกษา  โดย ทางโรงเรียน  ได้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ และ มอบใบประกาศ
  ให้แ่ก่นักเรียน  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา และ นายก อบต.เข้าร่วมพิธี

   5 มีนาคม  2551    คณะศิษย์เก่าจันทรเกษม  รุ่น  40  ,11       ได้ร่วมกันจัด  ตั้งผ้าป่าการศึกษาร่วมกับชุมชนบ้านโนนศรี  บ้านเหล่าล้อม และบ้านส้มป่อยเหนือ      เพื่อเป็นทุนในการดำเนินการจัดกิจกรรม
  ภายในโรงเรียนและจัดสร้างรั้วโรงเรียน

   4 มีนาคม 2551  คณะศิษย์เก่าจันทรเกษม  รุ่นเอกการประถมศึกษา  ได้จัดงาน  เลี้ยงรุ่น ในโอกาสที่ได้มาร่วมทอดผ้าป่า  ณ โรงเรียนบ้านโนนศรี โดยมี ผอ.เอมอร    ภูแด่น  ศิษย์เก่าจันทรเกษมและคณะครูโรงเรียนบ้านโนนศรี   ให้การต้อนรับ ในครั้งนี้                                   

  3  มีนาคม  2551  คุณคมไผ่  แข็งแรง  ได้มอบหนังสือ และสื่อการเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านโนนศรี  
  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กต่อไป

   24-25  มกราคม  2551  กลุ่มเครื่อข่ายตำบลนาสีนวน ได้จัด
  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ ยุวกาชาด ณ อุทยาน
  แห่งชาติมุกดาหาร ( ห้วยสิงห์ )  

   

   15 มกราคม 2551  โรงเรียนได้รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริม
  สุขภาพแบบบูรณาการ  โดย สาธารณสุขจังหวัด
  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

  12  มกราคม 2551  ทางโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมงานวันเด็กขี้น
  เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสแสดงออก โดยมี อบต.นาสีนวนและ
  ผู้ปกครองนักเรยนจำนวนมากให้การสนันสนุน     

       1 มกราคม 2551   คณะครูโนนศรี ร่วมจัดงาน เนื่องในวันปีใหม่ และวันคล้ายวันเกิด  คุณยายฝอยทอง  ในงานประกอบด้วย คณะครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา และแขกผู้มีเกิยรติร่วมในงานครั้งนี้

  22-23พฤศจิกายน 2550 ทางโรงเรียนบ้านโนนศรีได้จัดกิจกรรม
  การแข่งขันมหกรรมกีฬาเครือข่ายตำบลนาสีนวน
  โดยมีนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธาน
  คลิกดูภาพ

  ขอแสดงความยินดี  กับ ครูบัวบาน  เชื้อหาญ

  ในโอกาสได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ คลิก

   25-2ุ6  สิงหาคม  2550     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 คน  ได้เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพื่อเป็นแกนนำขยายผลที่โรงเรียนต่อไป      คลิกดูภาพที่นี่

  29  สิงหาคม  2550   โคณะกรรมการประเมินวิยฐานะชำนาญการ  พิเศษ  ได้มาประเมิน ครูบัวบาน  เชื้อหาญ  และครูสมชัย  สายแก้ว   ณ โรงเรียนบ้านโนนศรี       คลิกดูภาพที่นี่

   26  กรกฎาคม 2550 ผอ.ยงยุทธ์  สายคง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขต     พื้นที่การศึกษามุกดาหาร     ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานปลูกป่า      เฉลิมพระ เกียรติ 80 พรรษา   ณ โรงเรียนบ้านโนนศรี           

                            คลิกดูภาพที่นี่

  ไลออนวราภรณ์  อุ่นอารีย์กุล  ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน  เนื่องในวัน     คล้ายวันเกิด    คณะครู  นักเรียน
  ก็ขอยินดีต้อนรับด้วยความยินดี  
    คลิกดูภาพที่นี่

  นายชุมพล  ปั้นดี  อดีตผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอากาศยาน    บริษัทการบินไทย  ( มหาชน ) จำกัด  พร้อมด้วยนายทรงศิลป์  โปรานนท์  หัวหน้าพนักงานอาวุโส  ได้นำผ้าป่าเพื่อการศึกษามามอบให้ทางโรงเรียนบ้านโนศรีคณะครู นักเรียน  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน  ผู้นำชุมชน  ศิษย์เก่าขอขอบพระคุณท่านทั้งสอง  และคณะเป็นอย่างสูงยิ่ง  
  คลิกดูภาพที่นี่

  22 - 23 มกราคม  2550 กลุ่มเครือข่ายสะพานมิตรภาพ  ประกอบด้วย  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการแข่งขันด้านวิชาการ  ณ  โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลทาง         โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลชนะเลิศเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับจังหวัดต่อไปและเมื่อวันท่ี 7- 9 กุมภาพันธ์ 2550  ทางโรงเรียนได้เข้าทำการแข่งขันในระดับจังหวัด ณ โรงเรียนมุกดาหาร  โดยสามารถครองรางวัลเหรียญทองถึง2 เหรียญทอง
    
  คลิกดูรายละเอียดและถาพประกอบ

  12  มกราคม  2550 ทางโรงเรียนบ้านโนนศรี  ได้จัดกิจกรรม
  งานวันเด็กแห่งชาติ ขึ้น         ณ  บริเวณ  โรงเรียนบ้านโนนศรี
  โดย ได้รับการสนับสนุน จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน
  ตลอดจน ผู้ปกครองนักเรียน ห้างร้าน ต่าง ๆ     
  คลิกดูภาพที่นี่

  คุณครูศรีรัตน์  เซียสกุล  ได้ย้ายมาโรงเรียนบ้านโนนศรี
  โดยมีคณะครูจากโรงเรียนบ้านคำอาฮวน ได้เดินทางมาส่ง
  คณะครู นักเรียน ขอต้อนรับ ด้วยดวามยินดี    
  คลิกดูภาพที่นี่

  ตรููแสวง  ช่างพันธ์  ได้ย้าย ไป โรงเรียนบ้านคำอาฮวน โดยมีคณะครู
  เดินทางไปส่งโดยนักเรียนทุกคน อาลัยในตัวคุณครูแสวงยิ่ง    
  คลิกดูภาพที่นี่

  กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม  ณ  อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร      ( ห้วยสิงห์ )นภาคเช้าเดินทางไกลเส้นทางโรงเรียนบ้านโนนศรี - ถ้ำไทร และในภาคกลางคืนกิจกิจกรรมรอบกองไฟ        โดยมีผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ก็ขอชมเชยทีมงานโนนศรี เยี่ยม จริง ๆ คลิกดูภาพที่นี่

  คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโนนศรี  ได้เข้าร่วมประชุมเืพื่อ
  ปรึกษาหารือข้อราชการโดยมีประเด็นที่สำคัญคือ การแนะนำผู้บริหาร
  สถานศึกษา และ รับทราบผลการดำเนินงานของโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมา
    คลิกดูภาพที่นี่...

  กลุ่มเดรือข่ายตำบลนาสีนวน  ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาขึ้น
  ณ โรงเรียนบ้านท่าไค้  ในการแข่งขันในครั้งนี้ ทางโรงเรียน
  สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศถึง 5  รายการ   
  คลิกดูภาพ.

  ผอ. เอมอร  ภูแด่น  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
  ตั้งแต่ วันที่ 2 พฤศจิกายน  2549  โดยย้ายมาจาก โรงเรียนบ้านโคก 1
  คณะครู  นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ก็ขอยินดีต้อนรับด้วยความยินดี           
  คลิกดูภาพที่นี่

   

  1. เว็บไดเรกทรอรี่
  การศึกษา :: สถาบัน, ระดับอุดมศึกษา, โรงเรียน, โรงเรียนสอนเสริม, สอนผ่านWeb, หลักสูตรนานาชาติ, หลากหลายบริการ, รวมอาจารย์
  จังหวัด :: ภาคเหนือ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันตก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้
  ราชการ-รัฐวิสาหกิจ :: ในราชสำนัก, กระทรวง-ทบวง, กรม, กอง, สำนัก, สถาบัน, การ, ศูนย์, อื่นๆ
  องค์กร :: เพื่อสิ่งแวดล้อม, ประชาธิปไตย, การเมือง, เพื่อเด็กและสตรี, สมาคม, มูลนิธิ, สหกรณ์, องค์การ, สภา, สำคัญระดับโลก, อื่นๆ
  ข้อมูล :: ทีวี-วิทยุ, นิตยสาร-หนังสือพิมพ์, บริการหางาน, ด้านการแพทย์, ISO, ศูนย์สอบ, พจนานุกรม
  กีฬา :: กอล์ฟ, ฟุตบอล, ดำน้ำ, มวย, ที่น่าสนใจอีกมากมาย
  บันเทิง :: ดูดวง, นำเที่ยว, ภาพยนต์, เพลง-ดนตรี, กระดานเสาวนา(wwwboard), สำหรับเด็ก, ธรรมชาติ-ทะเล-ภูเขา, ความรัก, ดารา-นักร้อง-นักแสดง, สถานีวิทยุ, การ์ตูน-นิยาย
  ธุรกิจ :: หนังสือ, อาหาร, รถยนต์, ธนาคาร-การเงิน, ห้างสรรพสินค้า, โรงแรม-รีสอร์ท, สายการบิน, แต่งงาน, ศิลปะ, นำเข้า-ส่งออก, ก่อสร้าง, เพชร-ทอง-แร่-ไม้, แกะ-ทอ-ปั้น-งานมือ, ดอกไม้, บัญชี-บริษัท, อุปกรณ์-เทคโนโลยี
  ธุรกิจคอมพิวเตอร์ :: ผู้ให้บริการInternet, Hardware, e-Commerce, รับเขียน-ออกแบบเว็บ, จดDomain-Hosting
  ของฟรีในInternet :: E-Mail, Download, Redirection, แผนที่, เพจเจอร์-โทรศัพท์, chat-irc-icq, เทคนิคหาเงิน, จัดอันดับเว็บ, สอนเพียบ
  สุขภาพ :: ความสวยงาม, โรงพยาบาล-คลินิก, สมุนไพร, ต่อต้านยาเสพติด, ดูแลสุขภาพ-น้ำหนัก, แม่และเด็ก
  ส่วนตัว :: ผู้ชาย, ผู้หญิง, เกย์, ศิษย์เก่า-รวมรุ่น
  งานอดิเรก :: วิทยุสมัครเล่น, สัตว์เลี้ยง, แสตมป์, อื่นๆ
  หลากหลาย :: แนะนำเว็บ, สาระน่ารู้, สอนคอมพิวเตอร์, ประกวดHomepage, รวมทุกอย่าง, รวมกันเป็นทีม, ให้thaiallเลือก
  เว็บแนะนำ :: Automobiles, Books, Business-finance, Computer, ComputerNews, Culture, Entertainment, Games, GeneralInterest, Health-Nutrition, InstantMessaging, Kids, Music-TV-Movies, NaturalScience, News, ScienceTechnology, SearchEngines, SoftwareDownload, Travel
  2. ศูนย์สอบ Online
  • ชุด 10 สอบจริง และเก็บชื่อ
  • ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก)
  • ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย
  • ความรู้ทั่วไป ชุดนีย์ทั่วโลก
  • ความรู้ทั่วไป ชุดศิริรุ่ง
  • ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น
  • การจัดการระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
  • วิทยุสมัครเล่น
  • เกมมหาเศรษฐีรุ่น 1
  • เกมมหาเศรษฐีรุ่น 2000
  • เกมตอบคำถาม3.Javascript (Offline)
  • เกมมหาเศรษฐีรุ่น 2001
  • ข้อสอบความถนัด ก.พ. [ใหม่ 46]
  3. Webmaster Guides
  :: 3.1 Webmaster Tools ::
  • Thai Website Stat. (Nectec ***)
  • Web 2.0 Design Guide
  • IP -> Location Map
  • Internet Term (DA)
  • HTML Optimize + Spelling Check
  • ใคร Link เว็บเราบ้าง
  • Visual Route (แสดงการเชื่อมต่อ) #
  • รวมภาพแต่งเว็บ (ชั้นยอด)
  • Free Templates : 1 . 2 . 3 (Lesson)
  :: 3.2 แหล่งอ้างอิง (Top Reference) ::
  • จัดอันดับ ประเทศทั่วโลก 93
  • สุดยอด Thesis + Research จุฬา
  • FreeCenter.com + FreeFever.com
  • Fortune.com (Ranking)
  • Factmonster.com
  • Thai LTD (ธุรกิจไทย)
  • ThaiLandPages (สินค้าไทย)
  • Yellowpages.co.th (ค้นคน)
  :: 3.3 Glossary & Dictionary ::
  • Lexitron Dictionary
  • ราชบัณฑิต ประเทศไทย
  • Wikipedia.org
  • Dictionary [English]
  • IT Term [English]
  • Download พจนานุกรมพุทธศาสนา
  • KnowledgeBase
  • Build PC : 1 . 2 . 3

  4. งานเตรียมการสอน : ที่เป็นอาชีพหลัก
  • Computer Business (กำลังปรับปรุง)
  • Computer & Assembly Language
  • Programming Languages
  • Computer Network
  • Management Information System
  • หนังสือพื้นฐานเว็บมาสเตอร์ (PDF)
  • Beginning to JAVA (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  • Survey of SW. Package(engl)
  • Operation System
  • Introduction to Computer
  • แนะการทำ project (Project Guide)
  • การสร้าง ER Model

  5. งานของเพื่อนอาจารย์
  • ดร.ไพทูรย์ ศรีฟ้า (เกาะสมุย)
  • อ.วรัท พฤกษาทวีกุล (กระทรวงศึกษาฯ)
  • อ.โสภณ จาเลิศ (ว.พยาบาลลำปาง)
  • อ.ศักดา ศักดิ์ศรีพาณิชย์ (ว.สาธารณสุขพิษณุโลก)
  • อ.ถนอม คณิตปัญญาเจริญ (วิทยาลัยโยนก)
  • อ.ราเมศ โสดารัตน์ [อ้วน] (รภ.สวนดุสิต)
  • อ.องอาจ ชาญเชาว์
  • ชมรมครูคณิตฯ (มหาสารคาม)
  • อ.พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล (สตรีศรีสุริโยทัย)
  • สรวุฒิ กอสุวรรณศิริ (truehits.net)
  • สอนเครือข่าย (โครงการ Uni.net.th)
  • สุดยอด เว็บสอนด้าน IT (Nectec)
  • รวมแหล่งวิชาของคนไทย (เพียบ)
  • เด็กคิด.คอม (ศรีปทุม)
  6. แนะนำบริการพิเศษ
  • เกมมหาเศรษฐีรุ่น 2001[ใหม่]
  • เกมมหาเศรษฐีรุ่น 2000
  • เกมมหาเศรษฐีรุ่น 1 (10 ล้าน 21 คำถาม)
  • เกมตอบคำถามรุ่น 3 (แฟนคอมพิวเตอร์)
  • ข้อสอบความถนัด (ก.พ.)
  7. บทความ และบทเรียน
  7.1 สารบัญ (Contents)
  • ศ.บัณฑิต กันตะบุตร(ผู้บุกเบิก)
  • ดร.มาลี สุวรรณอัตถ์
  • Internet คืออะไร (ละเอียด)
  • ประเภทของเว็บแยกตามหน้าที่
  • อนาคตนักคอมพิวเตอร์
  • การศึกษาในสหัสวรรษใหม่
  • ไปประชุม WebMaster Day #1
  • ไปประชุม WebPageThai #1
  • ไปประชุม WUNCA Dec 01
  • ไปประชุม WUNCA #9
  • ออกแบบระบบเว็บด้วย menu.php
  • การขอ .com
  • การ promote เว็บ
  • การใช้ประโยชน์ Shortcut
  • แผนงานบริหารศูนย์ IT
  • กรณีศึกษาศูนย์ IT โยนก ลำปาง
  • SPAM คืออะไร
  • sysadmin ต้องเป็น hacker
  • ปัญหา DataTransfer
  • What is the E-Commerce?
  • ประสบการณ์ของ otto
  • วิธีการทำ Image Gallery
  • ได้ check จาก click2net.com
  • แนวคิดการสอนเขียนโปรแกรม
  • 100MB เป็น Drive X ใน PC
  • เปิดร้าน net ทำอย่างไร
  • ถูกแขวนหลังเลือกตั้ง
  • เรื่องราวของ E-mail service
  • สรุปโลก IT #1
  • กรณีศึกษาติดตั้งFiberoptic
  • ปล้นบัตรเครดิตอย่างไร
  • คติพจน์ เตือนใจ
  • ทำไมต้องมีเว็บกัน
  • ตำบลมายา ในยุคอินเทอร์เน็ต
  • geocities.com blocked
  • 10 กลโกงทางอินเทอร์เน็ต
  • ทำงานที่บ้าน หรือ part time
  • เครือข่าย ที่โยนก
  • เว็บไซต์ไม่ดี (เว็บนรก)
  • คุมอุปกรณ์ทาง printer port
  7.2 Programmer Lesson
  • การเขียน HTML
  • การเขียน PERL
  • การเขียน ASP
  • การเขียน PHP
  • การเขียน JSP
  • การเขียน COBOL
  • การเขียน PASCAL
  • การเขียน Turbo C
  • การเขียน JAVA
  • การเขียน JAVA Script
  • การเขียน VB
  • การเขียน MS Access
  • การเขียน Clipper
  7.3 Other Lesson
  • ส่งเพจเจอร์เรื่องของฝ่ายรุกและรับ
  • กรณีศึกษาระบบทะเบียนฯ
  • สอน Microsoft Paint
  • สอน Adobe Illustrator4.1
  • สอน PhotoShop แต่งหน้า
  • สอน Gif Construction Set
  • ประสบการณ์การแต่งงาน
  • จดหมายจากสามีถึงภรรยา
  • ความฝันของคนทำเว็บเพื่อการศึกษา
  • เล่นหุ้น แบบคนธรรมดาอย่างผม
  • ปฏิทิน 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44
  • ปฏิทิน วาโก้ 2007, 2006

  8. แนะนำเว็บเพื่อการศึกษา
  • กระทรวงไอซีที (ICT)
  • กระทรวงศึกษาธิการ
  • โครงการเว็บสร้างสรรค์และปลอดภัย
  • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • School.net.th
  • Nectec.or.th (ที่พึ่งด้านไอที)
  • อนุรักษ์ไทย.com
  • วิมุตติ.com
  • ดนตรีไทย.com
  • ธรรมะไทย.com(พระคาถา.mp3)
  • FeedRoom(VDOonline)
  • TOEFL, GMAT, GRE
  • หลักสูตรทั่วโลก (World Lecture Hall)
  • สุดิพันธุ์ เยาวชนใน U.S.A.
  • เรื่องกล้อง และภาพ by 2 หาว

  9. ซอฟต์แวร์ที่แนะนำ (Software)
  • Web : thaiopensource.org
  • Web : nu.ac.th
  • Installer Creator : NSIS 1.6MB
  • Editor : EditPlus 2.31 Web
  • Linux : TLE & SIS Web
  • WinHex V.11 400KB
  • WS_FTP 32 (Free) 233KB
  • FileZilla (Free) Web
  • Putty (Client Secure Shell) 331KB
  • TextPad 32325 1.3MB
  • Gif Construction Set 1.1MB
  • Irfan View 3.51 # 639KB
  • Zip2exe.exe 2.5 29KB
  • King Copy 2000 32KB
  • Barcode Font : 3of9.ttf 16KB
  • DOS : Chula Word 410KB
  • DOS : Rajavithi Word 175KB
  • Compiler : Clipper5 975KB
  • Compiler : Cobol3 747KB
  • Compiler : QBasic (help) 189KB
  • Compiler : Turbo Basic 163KB
  • Compiler : Turbo Pascal 7 556KB
  • PHP Script : Statistic 64KB
  • DOC : Computer Dict. 97KB
  • DOC : HTML Tutor 2.3MB

                                     

          

  10. งานคือชีวิต .. ชีวิตคืองาน
  JOB & JOBS
  11. General Web Guides
  เว็บที่น่าสนใจ
  •ขายคอม itprompt.com
  •มูลนิธิดวงประทีป
  •นิตยสารเครือ ARIP
  •Smileweb.co.th
  •Music-road
  •hotmail.com
  •ecards.com

  สำหรับเว็บมาสเตอร์
  •GIF animation
  •Wallpapers
  •Banner.สวยฟรี
  •Banner 3Dtxt
  •Image Editor
  •Icon Bazaar
  •นับแต้ม.Truehits
  •นับแต้ม.101-Idea
  •นับแต้ม.Sitemeter
  •SourceForge.net
  •DOS Application
  •ThaiDDNS.com
  •CyberScript.net

  Web Hosting
  topsiam.com
  korattown.com
  thcity.com
  godaddy.com
  standhost.com
  easySpace.com
  ethainetwork.com
  hostdozy.com
  maxasp.net
  nachiengmai.net
  siaminterhost.com
  thaiwebspace.com
  webnity.com
  yourwebpoint.com

  IT Price
  advice.co.th
  byxtreme.com
  commart.co.th
  comseven.com
  websociety.biz
  bestprice.co.th
  Free Board
  •oc.tc(พิษณุโลก)
  •thaimisc.com
  •forumtown.net
  •yimwhan.com
  •yimsiam.com
  •bbznet.com
  •212cafe.com
  •buildboard.com
  •2poon.com
  •pantown.com

  รับจดโดเมน
  •topsiam.com.400
  •godaddy.com.360
  •JotDomain.495
  •ByThailand.499
  •Thainic.net.590

  Free Hosting
  ueuo.com.php.200
  boxchart.com.php
  thcity.10
  se-ed.pl.php.15
  1asphost.com.ASP
  Websamba.asp.30
  8m.ftp.12
  Angelfire.20
  Port5.mysql.15
  Tripod.20
  Geocities.15
  Webhostme.asp20
  Domaindlx.asp.15
  freeWS.ftp.100
  ProHosting.100
  Brinkster.asp.30
  netfreehost.php.50

  จัดอันดับสมาชิก
  ยอดเว็บ: 2549-06-17
  = ครูคณิต.สารคาม
  = ทางบอลดอทคอม
  = แผนที่ไทย
  = บ้าดารา
  = เที่ยวภูเก็ต
  ๏: เว็บไซต์ดีเด่น แต่ละประเภท 46, 47, 48, 49 :๏
  :: เว็บบริการประชาชน smartwork.com
  :: เว็บส่งเสริมประชาสังคม thaingo.org
  :: เว็บส่งเสริมครอบครัว everykid.com
  :: เว็บส่งเสริมการเรียนรู้ sudipan.net
  :: เว็บส่งเสริมสุขภาพ bangkokhealth.com
  :: เว็บท่องเที่ยว mrbackpacker.com
  :: เว็บ SME dumnan.com
  :: เว็บ บริการลูกค้า accasa.com
  :: เว็บออกแบบ comtoon.com
  :: เว็บโปรแกรมมิ่ง indyv.com
  :: เว็บนวัตกรรม thaiware.com
  12. ผู้สนับสนุนในด้านต่าง ๆ
  • วิทยาลัยโยนก :: งานหลักของผมคืออาจารย์
  • topsiam.com :: ให้ Hosting + สนับสนุน
  • 101-idea.com :: ให้ Domain + Hosting
  • korattown.com :: ให้ Hosting
  • dekkid.com :: จ่ายค่า Banner
  • cookkoo.com :: เคยจ้างผมเป็นที่ปรึกษา
  • ข้อมูล ผู้สนับสนุน อื่น ๆ ..
  13. Classic Games
  Classic game by flash for relax
  Play:t45ol.com
  Play:arcadenut.com
  Play:news & entertain
  Gal:Pretty Dolls
  Swf:วาดการ์ตูน
  Swf:แต่งตัวตุ๊กตา
  GO 874 KB
  Mario 65 KB
  Same 48 KB
  Blocks 62 KB
  PacMan 200 KB
  #KidsDomain
  #DOS Games1
  #DOS Games2
  #GameLoad.it
  #วาดรูปตาม ต.ย.
  #Typing Tutors
  #2D 3D MOHO

    14. แหล่งข้อมูลไวรัส (Virus)
    • ThaiCert.Nectec (วิธีฆ่าไวรัสละเอียดมาก)
  • TopTen Virus (sophos.com)
  • Detection & Prevention (mcafee.com)
  • Virus Encyclopedia (trendmicro.com)
  • เครื่องมือฆ่าไวรัส (Download)
   

  เปิดโลกวิทยาศาสตร์

   

                          หยาดน้ำฟ้า

                     สารานุกรมไทย 

                            ดวงอาทิตย์

                    ระบบสุริยะจักรวาล

            

  15. การเขียน homepage ด้วย html
  • มาตรฐาน RGB และตัวอย่างสี
  • การเขียนเว็บเพจด้วย HTML + JavaScript
  • ประเภทของเว็บแยกตามหน้าที่
  • แจก Slide สอนเขียน HTML
  • ตัวอย่าง HOMEPAGE แบบต่าง ๆ
  • เริ่มเขียน HOMEPAGE ภาคปฏิบัติ
  • ตัวอักษรหลายแบบใน homepage
  • การวางตำแหน่งอักษร
  • รูปภาพ และจุดเชื่อมโยง
  • ตาราง (Table)
  • กรอบแบ่งส่วน (Frame)
  • การ map ภาพ
  • Java Script+Applet source
  • Editor on web(Instant)
  • Editor on web(Full screen)
  • การใช้ WS_FTP และ FTP.EXE
  • การแต่งภาพด้วย photoshop
  • Gif animation gallery(Free)

   

   

   

  16. การเขียน PERL สำหรับเว็บ
  • ข้อควรทราบก่อนลงมือเขียน
  • เริ่มเขียนโปรแกรมพื้นฐาน
  • การรับค่าผ่าน URL
  • การรับค่าผ่าน FORM
  • การนำค่าจาก FORM เก็บลงแฟ้ม
  • การปรับปรุงแฟ้มด้วยเลขบรรทัด
  • การเขียน chat board อย่างง่าย
  • การเขียน opinion board
  • การเขียน counter อย่างง่ายที่สุด
  • การเขียน counter อย่างง่ายด้วยภาพ
  • การเขียน Option เรียกเว็บมารวมกัน
  • การส่งค่าผ่านFormด้วยMail
  • การทำ Shopping ระบบตะกร้า
  • การทำ Shopping cart ใช้cookie
  • การทำ demo e-Commerce
  • การเขียน Search engine อย่างง่าย
  • การทำชุดรวมlink+copyไปใช้ 3วิธี
  • การทำชุดทดสอบ online แบบสุ่ม
  • การเขียน graph ในรูปแบบ GIF
  • Download Perl script
  • CGI 3 ภาษา : Perl + source
  Free Code: HotScripts.com
  Script Article: TheScripts.com
  Resource Code: CodeProject.com
  17. การเขียน ASP สำหรับเว็บ
  • เรียน programming เบื้องต้น
  • เรียน programming ชั้นกลาง
  • ฟังก์ชันพื้นฐานของ ASP
  • การทำซ้ำด้วย for, while
  • การเรียกใช้ค่า env, function
  • การเขียน ASP + HTML
  • การเขียนตาราง ASCII
  • การอ่าน Access มาพิมพ์
  • การเพิ่มข้อมูล Access(ado+sql)
  • การทำระบบสมาชิกใน Access
  • การทำระบบสมาชิก(confirm)
  • การเขียน search engine อย่างง่าย
  • การสุ่มหลายค่า(ซ้ำและไม่ซ้ำ)
  • บริหารกระดานข่าวสมัครงาน
  • บริการรายงานผลการเรียน
  • ส่งค่า option ไปเลือก table
  • การส่ง mail ด้วย asp โดย smtp
  • การทำ counter จาก text file
  • ศูนย์สอบ online หลายชุด
  • ทำข้อสอบสำหรับโรงเรียน IT
  • CGI 3 ภาษา : asp +source
  Free Code: ASPChapter.com
  Free Code: Freevbcode.com
  Free Code: MSDN Library
   
  18. ปรับปรุง : 2549-10-07
  • Windows Memo
  • ดร.มาลี สุวรรณอัตถ์
  • What is Internet?
  • MySQL server
  • SuperModel รวมภาพสตรีจาก server ในไทย
  • JAVA : JSP และ Servlet
  • UML:Unified Modeling Language
  • ระบบปฏิบัติการ(Operating System)
  • การเขียนโปรแกรม GWBasic
  • การเขียนโปรแกรม Assembly
  • Computer business (กำลังปรับปรุง)
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)
  • เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน
  • สร้างข้อสอบด้วย Swish (Flash)
  • สอน Flash ด้วย Swish อย่างง่าย
  • แนะนำโครงงาน
  • Reading Comprehension
  • แนะนำ Software ด้าน multimedia
  • ไอทีในชีวิตประจำวัน
  • เทมเพจ (Template)
  • Digital System

   

   

   
  19. Under Construction
  • ส่งเว็บเข้าSearch engine[<30%]
  • รวมเรื่องอันเป็นที่สุด[<30%]
  • ข้อมูลทั่วไป[<30%]
  20. การเขียน PHP สำหรับเว็บ
  • วิธีจัดการแฟ้มแบบ text
  • ข้อสอบสุ่มไม่ซ้ำ.java
  • การสุ่มเลขมาพิมพ์อย่างง่าย
  • การทำ form ส่ง mail
  • การวาดนาฬิกาเข็มในรูปแบบ gif
  • การทำงานกับ cookie
  • CGI 3 ภาษา : php +source
  Free Help: php.net [สุดยอด]
  Free Stat: php-web-statistik.de
  21. UNIX - LINUX
  • isinthai.com บันทึกไว้ เผื่อใครถาม
  • Set หลาย Domain ใน DNS
  • วิเคราะห์ radius ด้วย Pascal
  • บทเรียน Linux (ยังไม่เสร็จดี)
  Guide: linux.thai.net
  Guide: redhat.com นิยมที่สุด

   

   

   
  22. Source : Java script
  • DIV(Mouse over แสดงคำอธิบาย)
  • Digital clock (นาฬิกาเดินใน text)
  • Word run (ข้อความไหลใน text)
  • Count down 2000 (นาฬิกานับย้อนหลัง)
  • นับอายุ ปีเดือนวัน
  • Tic Tac Toe (เกม XO)
  • ตรวจสอบด้วยการ click ทดสอบ
  • แสดงปฏิทินตามปี
  • On-Off image button
  • Background_change
  • Online_Quiz (ปุ่มตรวจข้อสอบ)
  _
  23. การเขียน Clipper for DOS
  • ร่วมกันสร้าง เว็บรุ่นใน Lab
  • การทำศูนย์สอบ Online แบบตรวจทันที
  • เกมตอบคำถาม 3.2001 (javascript+dbf)
  _
  24. บันเทิงของผม
  • Hotel california (lyrics)
  • I started a joke (lyrics)
  • clubtigermob.com (Ringtone)
  • siamzone.com (Ringtone)

   

   

   

   

   


  โรงเรียนบ้านโนนศรี
  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
  เว็บมาสเตอร์: Somchai  saykaiw  e-mail      631193@chaiyo.com

  (พบเว็บมาสเตอร)์     โทร  087  228  1021

   

  spark.gif