แป้นพิมพ์
เม้า
คอมพิวเตอร์ คืออะไร
          คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถรับข้อมูล และคำสั่ง
แล้วนำไปประมวลผล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
 
ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์
          การจัดแบ่งประเภทของ เครื่องคอมพิวเตอร์ จะอาศัยความเร็วของการ
ประมวลผล และขนาดความจำ ของหน่วยบันทึกข้อมูล ซึ่งสามารถแบ่งได้
เป็น 4 ประเภท ได้แก่
  • Supercomputers
  • Mainframe Computers
  • Minicomputers
  • Microcomputers
จอภาพ
เครื่องพิมพ์

 
จัดทำโดย : นายอนันต์ พิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านโดน อำเภอยางสีสุราช สพท.มหาสารคาม เขต 2 โทร.087-8654583

E- mail :
a66559@thaimail.com