สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
ศึกษาธิการ
สพฐ.
สพป.พช.๑
เว็บไซต์ของเราเป็นอย่างไร

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


html counter


นายบุญส่ง ชูแสง

 
 

 

 

 


 โรงเรียนบ้านผาทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต๑ เลขที่ ๗ หมู่ ๘ บ้านผาทอง ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๕๐ โทร. ๐๕๖๗๖๐๑๗๘